Välkommen till nästa näringslivsfrukost

Nästa HBG Frukost arrangeras 3 september.

HBG-Frukost är ett samarbete mellan Företagarna, Handelskammaren, Helsingborgs stad och Svenskt Näringsliv med syfte att skapa en plattform för relationsbyggande och kunskapsdelning.

Vill du får löpande information om näringslivsfrukostarna? Anmäl dig via naringslivsservice@helsingborg.se.

Helsingborg lyfter i Svenskt Näringslivs ranking

Två människor som klappar varandras händer. Helsingborgs företagare ger staden ett bättre betyg för företagsklimatet år 2017 jämfört med året innan och staden klättrar 31 placeringar i den nationella rankingen i Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Helsingborg har fortfarande bäst resultat av de 15 största kommunerna i Sverige och landar på plats 13.

De största förbättringarna gäller det sammanfattande omdömet, skolans attityder till företagande och konkurrens från kommunens verksamheter. Tre punkter har dock utvecklats svagt negativt i form av kommunens upphandling, tillgången till kompetens och tillgången till vägnät, tåg och flyg.

– Ett gott företagsklimat är viktigt för att företag ska kunna växa här och för att vi ska kunna attrahera nya företag till staden, vilket i sin tur är avgörande för att skapa nya jobb i Helsingborg. Plats 13 och att staden är bäst bland storstadskommunerna är ett tydligt kvitto på att vårt arbete för stadens företagare ger resultat, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Undersökningen gjordes under i början av året och besvarades av 143 Helsingborgsföretagare. Frågorna berör bland annat stadens service till företagen och handlar bland annat om bemötande och handläggningstider. Stadens tillämpning av lagar och regler med effektivitet och förståelse för företagens vardag finns också med.

– Fantastiskt kul att Helsingborg flyttar upp 31 placeringar. Resultatet grundar sig i att vi gör det här arbetet tillsammans, över förvaltningsgränser och i samarbete med näringslivet. Det är en sann laginsats. Det här motiverar oss till att jobba ännu mer och ännu närmare företagen, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör.

Fakta

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på vad de tycker om näringslivsklimatet. Resultatet av enkätundersökningen publicerades idag. Svenskt Näringslivs ranking baseras främst på företagens enkätsvar, men också på statistik.

Läs mer om undersökningen på svensktnaringsliv.se

Enkätresultat för helsingborgs stad, pdf, 2,72 mb

För mer information:

Michael Fransson, näringslivsdirektör,

042-10 50 70, michael.fransson@helsingborg.se

Starta eget med Franchisetorget

Varför inte byta karriär och starta eget som franchisetagare. Välkommen till en informationskväll för dig som är intresserad av franchise!

På agendan står information om hur franchise fungerar och presentation av
kedjor som söker franchisetagare i Helsingborg. Kvällen är kostnadsfri. Fika ingår.

Tid och plats: 18 oktober , klockan 18-20, Think Open Space, Bredgatan 11, Helsingborg

Läs mer och anmäl dig: Franchisetorgets webbplats.

Problem med att använda vissa e-tjänster

Just nu kan du inte använda vissa av våra e-tjänster på grund av en planerad uppgradering.

Arbetet pågår måndag och tisdag den 18–19 september. Vid frågor kan du mejla till, support.etjanster@helsingborg.se.

Uppgraderingen påverkar inte följande e-tjänster:

  • Alkohol- och serveringstillstånd
  • Barnomsorgen
  • Skolvalet
  • Val till gymnasieskola och västra Blekinge
  • Vuxenutbildning, ansökan
  • Ett bättre Helsingborg
  • Ekonomiskt bistånd

Helsingborgs stads e-tjänster.