Bättre företagsklimat i Helsingborg – ny mätning från Svenskt Näringsliv

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Starkt engagemang, bra förbindelser samt bättre service och bemötande. Det är några av slutsatserna som framkommer när företagen i Helsingborg tycker till i Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimat i landets kommuner.

Helsingborg förbättrar sitt resultat på flera punkter, och ökar sammantaget från 3,4 till 3,5 på en 5-gradig skala när det gäller det övergripande betyget.  

I flera avseenden ligger Helsingborg dessutom en bra bit över Sverige-snittet. Framför allt lyfts staden fram när det kommer till ”mobilnät och bredband” samt inom ”vägnät, tåg och flygförbindelser”.  

På frågan om hur Helsingborgs företagsklimat kan förbättras har de flesta svarat ”minskad brottslighet och trygghet” följt av ”fler som går en yrkesutbildning”. Den bilden delades av stadens politiker, som också har fått tycka till i enkäten. 

Totalt svarade 175 företag och 34 politiker från Helsingborg på Svenskt Näringslivs enkät. De vanligaste branscherna bland de vanligaste företagen var industri, bygg och handel.  

Läs hela sammanställningen om Helsingborgs företagsklimat här: PowerPoint-presentation (foretagsklimat.se) 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00