Mötesplatser/nätverk

Föreningar, mötesplatser och nätverk hjälper dig som företagare att etablera och utvecklas i Helsingborg.

Helsingborgs Citysamverkan

Citysamverkan drivs av Helsingborgs stad och Fastighetsägarna.

Helsingborgs Citysamverkans webbplats

Helsingborgs företagsgrupper

Företagsgrupperna arbetar för att skapa goda förutsättningar för sina medlemsföretag, bland annat projekt och frågor kring säkerhet, infrastruktur och kollektivtrafik. Företagsgrupper finns på flera av Helsingborgs verksamhetsområden bland annat Berga och Ättekulla.

Paraplyorganisationen Helsingborgs företagsgrupper samlar de lokala företagsgrupperna och en gemensam verksamhetsansvarig samt styrelse.
Helsingborgs företagsgrupper samarbetar med Helsingborgs stad för att påverka och bevaka frågor som är av stor vikt för företagarna.
Helsingborgs företagsgruppers webbplats

Marknadsföreningen

I Helsingborg finns södra Sveriges största marknadsförening, Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen, med ungefär 1000 medlemmar. Föreningen arrangerar varje fredagsmorgon Frukostklubben på Dunkers Kulturhus i Helsingborg.
Marknadsföreningens webbplats