Vill du driva en daglig verksamhet?

Vård- och omsorgsförvaltningen välkomnar privata företag att ansöka om att driva daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Är ditt företag inriktat mot media och kan tänka er att arbeta med personer som har ett medelstort behov av stöd? Då ser vi gärna att ni anmäler ert intresse. Vi söker även andra verksamheter som riktar sig till personer som har ett medelstort och stort behov av stöd.

Helsingborgs stad strävar efter att alla personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS uppnår goda levnadsvillkor och att de får en meningsfull sysselsättning. Upphandlingen av dagliga verksamheter genomförs enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Det finns redan några privata aktörer som driver daglig verksamhet, men vi behöver fler eftersom det ökar invånarnas valmöjlighet och på så sätt även deras livskvalité.

Ta del av ansökan och ytterligare information.

Läs mer om daglig verksamhet på vardochomsorg.helsingborg.se