Nu får Helsingborg en krångelombudsman

Har du upplevt onödigt regelkrångel i kontakten med Helsingborgs stad? Nu finns en ny tjänst för invånare, företag och föreningar i Helsingborg. Krångelombudsmannen har i uppdrag att ta emot upplevt regelkrångel och föreslå förenklingar.

Malin Johnsson på stadsledningsförvaltningen blir stadens nya krångelombudsman.

Ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad. Därför inrättas en krångelombudsman som ska fungera som invånarens, företagets eller föreningens röst inåt, när saker känns svåra att förstå eller göra. Det kan handla om en besvärlig ansökan, eller egentligen vad som helst som ligger inom stadens ansvar.

Krångelombudsmannens uppdrag är att lyssna och se till att åtgärder eller utvecklingsprojekt initieras. Vad som menas med krångel är upp till dig. Genom att kontakta krångelombudsmannen gör du staden uppmärksam på sådant som behöver förenklas.

Malin Johnsson på stadsledningsförvaltningen är krångelombudsman.

– Helsingborg blir först i Sverige (kanske i världen) med den här tjänsten, men fler kommuner är på gång. Nu i början kan vi se krångelombudsmannen som ett test. Det här är en idé som handlar om att ta hjälp av invånare, föreningar och företag för att få syn på sådant krångel som vi själva inte har hittat eller lyckats lösa, säger Malin Johnsson.

Det krångel som krångelombudmannen arbetar med blir löpande publicerat på stadens webbplats.