Viktig information till företagare

En organisation inom nattvandring som kallar sig Nattvandrarna ringer till lokala företag och ber om sponsring. De påstår att pengarna ska gå till de lokala nattvandrargrupperna. Detta är felaktigt.

Helsingborg volontärcenter arbetar tillsammans med stiftelsen Nattvandring.nu med ett trygghetssyftande projekt i form av fler nattvandringsgrupper i Helsingborg.

Tyvärr har det visat sig att en annan organisation inom samma verksamhetsområde, kallade Nattvandrarna, via ett bolag i bland annat Örebro (Svensk kommunikationstjänst) säljer sponsorpaket i olika storlekar till företag över hela landet. Försäljningen sker via telefon.

Blir du som företagare kontaktad och man hänvisar till stiftelsen nattvandring.nu, nattvandring.nus huvudkontor eller den lokala nattvandrargruppen på orten ska du ta kontakt med Nattvandring.nu innan du accepterar något sponsorspaket.

Läs mer på nattvandring.nu