Vi blickar mot 2021 – med covid-19 i bagaget

Just nu pekar allt på att vi har en stor samhällsspridning av covid-19 i nordvästra Skåne. Läget är ansträngt och belastningen på sjukvården är hög. Smittspridning, sjukfrånvaro, restriktioner, utbredd oro och inte minst ändrade konsumentbeteenden påverkar näringsliv och arbetsmarknad kraftigt.

Vi har upplevt tio månader av pandemin och dess effekter, inte minst en global lågkonjunktur utan jämförelse. Trots detta är kunskapsläget fortsatt osäkert och förändras hela tiden. Vi står och stampar med utbredd frustration och oro. Inte minst såhär i juletid är det lätt att fantisera om en återgång till det normala, det vi är vana vid.

Tittar vi tillbaka på 2020 så har krisen hela tiden kännetecknats av osäkerhet – frågor såsom vad gäller?, hur länge? och hur kommer individer och myndigheter agera? har dominerat och flera gånger ändrats, vilket har påverkat planeringsförutsättningarna. Denna osäkerhet kommer att fortsätta ta stor plats i händelseutvecklingen när vi går in i det nya året, där det redan slitna begreppet det nya normala är det som fortsatt gäller. Det handlar fortsatt om att bedriva affär i en pandemi. Sälja tjänster i en pandemi. Ta emot gäster i en pandemi. Förflytta människor och varor i en pandemi. Det handlar om att ställa om och att vara beredd på att ställa om igen och kanske ännu en gång efter det.

Så spänn fast sätesbältet, för 2021 har vi fortsatt kraftig påverkan att vänta oavsett tidslinje för den snart förväntade vaccineringen. För på gott och ont kommer 2021 att domineras av vaccinfrågan. Sedan månader tillbaka har det varit ljuset i tunneln, det magiska trollspöet som många har satt sina förhoppningar till att plötsligt göra allt ogjort och förståeligt igen. Och nu är de nästan här, de antal kandidater som är på väg till marknaden i olika former efter att enorma resurser och stor kompetens har plöjts ner i en rekordsnabb framtagning.

Kvarstår gör implementeringen. Debatten har fokuserat kring tidsplan, logistik, oro för biverkningar och andelen som kommer att låta vaccinera sig. Det mest avgörande för vaccinets påverkan på utvecklingen är dock effektiviteten. Testresultaten visar på att den vaccinerade individen inte insjuknar, men man vet hittills lite om påverkan på smittspridningen eller hur långvarigt skyddet är. Vaccinet hjälper mot att bli sjuk, men om det inte hjälper mot att smitta så är det ett långt mindre effektivt verktyg än vad de flesta hoppas på. Kort sagt, vaccinets effekt på smittspridningen blir avgörande för utvecklingen och om vi ska kunna rulla tillbaka många av de restriktioner som gäller i våra samhällen. Det är osannolikt att smittspridningen försvinner över en natt, snarare ska vi se vaccinet som en viktig komponent för att samhället sakta men säkert får kontroll på pandemin. Håll ut och håll i så länge, helt enkelt.

Under tiden ser vi en ny värld växa fram. Med nya förutsättningar och en ojämn påverkan mellan branscher och företag. Många har redan ställt om, skapat nya innovativa lösningar och skruvat i affärsmodeller. Vi ser en omställning både inom branscher och yrkesgrupper, där pandemin har verkat antingen som en plötslig impuls eller genom att accelerera en redan påbörjad utveckling. När vi väl kommer ut på andra sidan är världen av igår i många fall inte längre relevant – människor och företag har omvärderat allt mellan himmel och jord, andra arbetsuppgifter behöver utföras, vad som efterfrågas har förändrats och nya tjänster och produkter pockar på uppmärksamheten.

Allt är inte nattsvart. Det finns uppdämda behov och önskningar där ute, som väntar på rätt tillfälle att infrias. Förväntningar på uppskjuten konsumtion finns inom en rad områden. En vilja att röra på sig. Att bryta tristessen och monotonin. Och det finns en inneboende kraft i många organisationer att ta fasta på. När det blåser svetsas man samman och fokuserar tillsammans på det viktigaste. Denna kraft kan tas vara på och omsättas. Tidigare kriser har bidragit till radikala idéer, nya lösningar och startat framgångsrika företag. Stora utmaningar, men också stora möjligheter. Det som gör ont för stunden kan för många innebära något positivt när vi tittar tillbaka.

Så hur möter du bäst ett osäkert 2021? Se till att hela tiden försöka vara så relevant för denna nya skiftande verklighet snarare än att nostalgiskt blicka tillbaka, det är nog det bästa nyårslöfte du kan ge dig och din organisation. Men var beredd på ändlösa justeringar längs med vägen.

Andreas Roth· Omvärldsanalytiker

STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
Näringslivs- och destinationsutveckling

 

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?