Välkommen till nya Näringslivs- och Destinationsutveckling

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Vi har nu anpassat hur vi jobbar på vår avdelning för att bättre möta dina behov. Jaha, tänker du… Men vi tror att det kan vara ganska intressant ändå för det handlar om hur vi kan göra det enklare för dig!  Du känner säkert flera av oss och nu kommer du kanske att möta oss i lite andra roller.

Medarbetarna på nya Näringsliv och destination.

Vårt uppdrag är fortfarande det samma; att göra Helsingborg till Sveriges attraktivaste stad! Det gör vi tillsammans med er genom utveckling av platsen, service i världsklass samt sälj och marknadsföring. Vårt mål är ett bra företagsklimat samt att fler företag, besökare och studenter ska välja Helsingborg.

Från att ha arbetat i en struktur med Näringslivsutveckling och Näringslivsservice, Turism och Destinationsutveckling samt Högre utbildning och Kompetensförsörjning kommer vi nu att ställa om till en struktur som vi hoppas möter omvärlden på ett bättre sätt.

Service & Leverans

Serviceenheten jobbar som namnet antyder med service och leveranser. Service är en färskvara och uppdraget är att vara möjliggörare för företag, besökare och studenter. Av denna enhet kan du förvänta dig att få erbjudanden om utbildningar, nätverksmöten, rådgivning i företagsärenden i relation till kommunen och hjälp och stöd i nyföretagarfrågor och service kring stora och små företagsetableringar. Det är också hit du vänder dig om du vill samarbeta med kommunen eftersom serviceenheten har ett partneransvar för alla våra samarbetspartners och befintliga kunder. Målet är alltid nöjda kunder och oss kontaktar du om du vill ha råd kring ditt företagande eller hur du bäst kan hjälpa besökare och studenter till en bra vistelse i Helsingborg.

Sälj & Marknadsföring

Enheten för sälj och marknadsföring har som huvuduppdrag att göra Helsingborg attraktivare för besökare, studenter och företag så att fler väljer att komma till Helsingborg. Det görs i nära samarbete med de lokala företagen och regionala eller nationella organisationer. Exempel på aktiviteter är marknadsföring, säljande- och investeringsfrämjande aktiviteter, exportstöd, mässor och Pr-kampanjer. Härifrån kan du också förvänta dig att få relevant näringslivsfakta, nyhetsbrev, magasin och inbjudningar till aktiviteter och evenemang. Målet är fler och växande företag, ökad sysselsättning och ökad rekommendationsgrad av Helsingborg. Kontakta oss om du vill diskutera kompetens- och talangattraktion eller hur vi tillsammans kan jobba för fler besökare eller etableringar till Helsingborg.

Affärsutveckling

Affärsutveckling är en ny resurs för vår avdelning med uppgift att utmana och utveckla stadens erbjudande till våra målgrupper. Exempel på det kan vara att ta fram nya produkter, evenemang och tjänster eller att driva stadsgemensamma utvecklingsprojekt som t ex en ny näringslivsstrategi. Det kan också handla om att initiera nya idéer i syfte att göra Helsingborg attraktivare och konkurrenskraftigare för intressenter och prioriterade målgrupper.  Kontakta oss om du är nyfiken på vad som pågår just nu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00