Välkommen till nästa näringslivsfrukost

Välkommen till ett frukostmöte om konjunkturen. Näringslivsfrukosten arrangeras på Hotel Marina Plaza klockan 07.30 den 26 november.

Högkonjunkturen har passerat toppen, men hur ser framtiden ut? Många oroshärdar hotar. Brexit, Ryssland och Trump är några av de utmaningar världen står inför de kommande åren. Hur klarar Sverige det? Snart går vi in i ett nytt år och vi är alla nyfikna på hur svensk ekonomi kommer att utvecklas. Hur är konjunkturläget i landet och i Skåne? Kommer det en konjunkturnedgång och är vi tillräckligt bra rustade?

Göran Grahn, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, ger en analys utifrån Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport som släpps i november. Därutöver redogörs även för vad de svenska och skånska företagen i Svenskt Näringslivs Företagarpanel säger om nuläget och framtiden. Vi samtalar om vad vi kan förvänta oss av 2020.

Läs mer om frukosten.