Välkommen till nästa näringslivsfrukost

Nästa näringslivsfrukost arrangeras 28 november på Radison Blu klockan 07.30-09.00. Talare är Kent Härstedt - Sveriges sändebud till den Koreanska halvön.

Efter drygt 20 år i politikens hetluft började ett nytt liv som diplomat och som Sveriges sändebud till den koreanska halvön, en av världens potentiellt farligaste konfliktzoner med risk för kärnvapenkrig.

Livet som diplomat är hektiskt – den senaste tiden; närvaro  vid Nordkoreas 70-årsjubileum i Pyongyang, möte med FNs säkerhetsråd i New York, EU-Asien toppmöte i Bryssel, arbetsbesök i Moskva, och möten i Kambodja och Peking härnäst.  Ett brett nätverk på högsta nivå i många av de berörda länderna är både en förutsättning och ett viktigt arbetsverktyg.

Härstedt har varit rådgivare till en statsminister, en utrikesminister, en biståndsminister och en försvarsminister, han har suttit och sitter i rader av styrelser och institut, har varit vice president i världens största valövervakningsorganisation och jobbar kontinuerligt med konfliktlösning och förtroendeskapande i några av de svåraste miljöerna.

Anmäl dig via Invajo.com.