Välkommen till nästa näringslivsfrukost

Nästa Näringslivsfrukost arrangeras den 7 februari klockan 07.30 på Radisson Blu Metropol Hotel i Helsingborg. Då är temat produktivitet och effektivitet.

Ett produktivt företag är också ett konkurrenskraftigt företag. Utvecklingen påverkas av både interna  och externa faktorer. Handelskammarens chefsekonom, Pernilla Johansson, berättar utifrån Produktivitetskommissionens arbete om vilka omgivande faktorer som spelar roll för ett företags produktivitet. Med fokus på Helsingborg visar hon hur det är ställt med dessa faktorer samt ger en bild av den samlade produktivitetsutvecklingen i regionen.

För att få det interna perspektivet har vi bjudit in Anna Celsing från Leant Ledarskap AB. Anna arbetade tidigare som platschef på Nolato Meditech. Vi kommer att få följa med Anna på en spännande resa som ledde hela vägen fram till Svenska Leanpriset 2015. Allt hänger på ledarskapet. Inget ledarskap = inget Lean.

Läs mer och anmäl dig.