Välkommen till nästa näringslivsfrukost

Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 7 maj 2019 på Elite Hotel Marina Plaza klockan 07.30-09.00.

Jämställda styrelser ger bättre tillväxt och ökad lönsamhet! Men varför syns det fortfarande i så låg utsträckning i styrelser och ledningsgrupper och hur gör vi för att på bästa sätt få användning för denna vetskap? Detta  och en del annat kommer det att pratas om på årets andra HBG-Frukost som tar avstamp i Handelskammarens arbete med sin 100-lista.

Läs mer och anmäl dig.