Välkommen till nästa näringslivsfrukost

Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 29 augusti klockan 07.30 på Radisson Blu, temat är: Vad händer i höst?

  • Sedan 6 augusti är Annette Mellander Berg ny näringslivsdirektör. Vem är hon och vilka erfarenheter tar hon med sig in i sin nya roll?
  • HBG Talks den 17/10, människan och maskinen. Vi har alltid varit överordnade maskinen. Men nu håller maskinen på att komma ikapp och många profetior pratar om vad som händer den dagen maskinen blir smartare än den som skapade den.
  • Är du nyfiken på de nya stadsdelarna i Oceanhamnen? H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Kom och lyssna på Anders Landsbo, projektchef för H+, när han tar dig med på en resa in i framtiden.

Läs mer och anmäl dig.