Välkommen till Equal Business Growth

Equal Business Growth är ett skräddarsytt program som löper över 2020-21 och rymmer ett större antal insatser, så som affärsutveckling, strategiworkshops, vd-grupper, individuell rådgivning, seminarier och nätverksträffar. Allt anpassat efter ditt företags behov.

Syftet är att du ska få det du behöver för att växla upp din verksamhet. Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som driver ett etablerat företag i Skåne, är utrikes född och kvinna. Programmets tre delar:

  • Affärsutvecklande workshops där Du skapar strategiska handlingsplaner med olika teman
  • VD-grupper för erfarenhetsutbyte och problemlösning
  • Mentorprogram för tillväxt och nätverkande

Varför?

Studier visar att företag som drivs av utrikes födda kvinnor har en stor vilja att växa och i hög grad anställer fler. Samtidigt vet vi att dessa företag inte får del av det offentligfinansierade stödsystemet i samma utsträckning som andra företag. Det vill vi förändra.

Vem kan delta?

  • Företag som drivs av utrikes födda kvinnor
  • Företaget ska ha minst två anställda
  • Företaget ska ha en vilja att växa och utvecklas

Välkommen med din intresseanmälan på almi.se.