Välkommen att använda vår tekniska handbok

Stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok hjälper dig vid planering, projektering och byggande på allmän mark i Helsingborg.

Handboken kompletterar branschgemensamma tekniska anvisningar. I handboken har vi samlat beskrivningar, typritningar, krav, riktlinjer, program med mera som är specifika för Helsingborgs stad.

Teknisk handbok ska användas av alla som utför uppdrag på allmän platsmark åt stadsbyggnadsförvaltningen.

Är du osäker på vad som gäller eller hur Teknisk handbok ska tolkas ska du diskutera detta med din beställare.

Till stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok