Vad tycker du om Helsingborgs företagsklimat?

Är du en av de 400 företagare i Helsingborg som fått Svenskt Näringslivs enkät kring det lokala företagsklimatet? Då hoppas vi att du sätter av lite tid och besvarar den. Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av Sveriges kommuners företagsklimat. Ungefär 60 000 företagare i Sverige får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Enkäten bildar tillsammans med statistik kring strukturella förutsättningar underlag för ett samlat omdöme. Kommunernas resultat ger en placering på Svenskt Näringslivs ranking.