Utbilda dig med Business Academy

Välkommen till 2018 års utbildningar inom Business Academy. Utbildningarna riktar sig till er som driver företag i Familjen Helsingborg. De ges i samarbete med Attramera, Competensum och SmartBizz.

Vi har även tagit fram ett antal webbutbildningar om hur ni kan synas med ert företag i olika digitala kanaler. Som komplement till utbildningarna finns också den exportmognadshandbok som regionen tagit fram.

Läs mer om Business Academy.