Tillståndsenheten uppdaterar sina e-tjänster

Idag lanserar tillståndsenheten sina uppdaterade e-tjänster. Förhoppningen är att de uppdaterade e-tjänsterna ska vara mer användarvänliga och enkla för dig som kund.

Genom att effektivisera delar av ärendehanteringen vill vi höja säkerheten och förbättra användarupplevelsen. Tillståndsenhetens alla e-tjänster kommer att uppdateras inom kort. Du hittar de nya e-tjänsterna på sidan för självservice.

 E-tjänster som har uppdaterats

  • Ansökan om serveringstillstånd
  • Anmälan om servering och försäljning av folköl
  • Anmälan om försäljning av e-cigaretter

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?