Tillsammans för ett gott företagsklimat

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under en effektiv workshop samlades 80 personer från olika förvaltningar i Helsingborgs stad för att fortsätta arbetet med hur man kan förbättra företagsklimatet i staden. Workshoppen var en uppföljning från vårens uppstart.

Cirka 80 personer från flertalet av Helsingborg stads förvaltningar medverkade i en workshop den 16 oktober på Radisson Blu.

Tillsammans är målet

Under förmiddagens workshop den 16 oktober medverkade 80 personer från merparten av Helsingborgs stads olika förvaltningar. En dag som syftade till att hitta nya sätt att främja ett gott företagsklimat. Bakgrunden till serien av workshoppar är att Helsingborg tappat något i rankning av företagsklimatet i landets kommuner, som Sveriges kommuner och regioner, SKR, presenterar varje år. Däremot ökade vi i Svenskt näringslivs mätning. Mycket pekar därför att det går åt rätt håll men vi står fortfarande med en del utmaningar med företagsklimatet i staden.

Moderator för dagen var Yasemin Arhan Modéer från Altitude Meetings.

Carina Leffler, stadsdirektör i Helsingborg inledde dagen.

Workshoppen inleddes med att Carina Leffler, stadsdirektör, Carola Netterlid, enhetschef företagsklimat och Fredrik Wahrolén, kommunikations- och näringslivsdirektör delade med sig av sin syn på vikten av ett gott företagsklimat och kopplade det till Helsingborgs stads målbild. Målbilden är: Tillsammans gör vi Helsingborg till en av de bästa städerna att leva och verka i år 2027. Vi når målet med hjälp av samspel och innovation.

–I Helsingborg finns ett stort entreprenörskap och en stor innovationsvilja. Vi ska göra det vi kan för de vi finns till för, vi ska vara lätta att nå och lätta att förstå, sa Fredrik Wahrolén, kommunikations- och näringslivsdirektör i Helsingborg stad.

Andreas Roth samhällsanalytiker i Helsingborgs stad gick igenom viktiga faktorer som påverkar företagsklimatet i staden.

Status på Helsingborgs näringsliv

Andreas Roth, samhällsanalytiker i Helsingborgs stad presenterade statistik, omvärldsanalys och serverade några utmaningar för Helsingborg rörande arbetslöshet, utbildningsnivå samt mark och elförsörjning.

I Helsingborg har vi drygt 150 000 invånare och cirka hälften av alla arbetar i Helsingborg. Den största delen cirka 75 procent arbetar inom den privata sektorn som i Helsingborg har över 15 000 företag. Det startas 1000 nya företag varje år. Det lokala näringslivet breder ut sig i över 600 branscher men en fjärdedel av alla anställda arbetar inom handel eller logistik.

Helsingborgs näringsliv har utmaningar med en hög andel arbetslöshet, lägre utbildningsnivå än andra städer i liknande storlek och en del brister i mark- och elförsörjning.

Sebastian Drott från Malmö stad presenterade deras arbetssätt och pågående arbete med ett förbättrat företagsklimat via länk.

Vad vi kan lära av andra

Sebastian Drott från Malmö stad delade med sig av den resa som pågår i Malmö-Lundregionen. En resa som genom att främja företagsetableringar, innovation samt bana väg för framtidens näringsliv ska resultera i Sveriges bästa näringslivsklimat 2035.

Att lära av andra och se vad som är en framgång i andra regioner än vår egen är en väldigt bra väg framåt i arbetet.

Under förmiddagen hade alla medverkande möjlighet att hitta nya vägar att samarbeta och lyfta goda exempel.

–Jag är nöjd med dagen och vill lyfta våra kollegor i staden och deras engagemang i frågan. Workshoppen var en bra uppföljning på vårens uppstart. Vi fick höra många goda exempel där nya samarbeten etablerats och effektivare arbetssätt har testats. Vi har ett fantastiskt engagemang och driv i frågan om företagsklimat runt om på våra förvaltningar. Nu ska vi se till att bli konkreta och ta nästa steg” säger Carola Netterlid, enhetschef företagsklimat.

Har du förslag på hur Helsingborg kan få ett förbättrat företagsklimat?

Hör gärna av dig till Carola Netterlid på carola.netterlid@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00