Staden efterskänker avgifter för serveringstillstånd och markupplåtelse för uteservering

Det har varit ett tufft år för näringsidkare i hela landet och vissa branscher har varit särskilt hårt utsatta. De flesta har gjort allt de kunnat för att tillgodose smittskyddskraven på bekostnad av intäkter.

De skärpta nationella råden och föreskrifterna, tillsammans med regeringens beslut om förbud att sälja alkohol efter klockan 20 innebär fortsatta ansträngningar för vissa näringsidkare. Helsingborgs stad väljer därför att sätta in åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska effekterna för dessa aktörer.

Detta gör vi nu

Följande åtgärder har nu blivit beslutade i kommunfullmäktige och vinner laga kraft den 11 januari:

  • Vi efterskänker socialnämndens avgift för tillsyn av serveringstillstånd år 2020.
  • Vi efterskänker stadsbyggnadsnämndens avgift för markupplåtelse för uteservering under sommarsäsongen (avser perioden 2020-03-15–2020-10-31) och vintersäsongen (avser perioden 2020-11-01–2021-03-14).
  • ·Vi fortsätter tillämpa 180 dagars betaltid för stadens fakturor under 2021 gällande tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen och markupplåtelse.

Ytterligare information

Näringsidkare som inte har fått någon faktura för tillsyn av serveringstillstånd eller avgift för markupplåtelse för uteservering kommer inte heller få det – avgiften är redan struken eller efterskänkt. Har de fått en faktura för någon av de här avgifterna så ska de inte betala den – de kommer få en kreditfaktura för hela beloppet.

Om en näringsidkare redan har fått en faktura för någon av de här avgifterna och har betalat den så kommer Helsingborgs stad återbetala pengarna så fort som möjligt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?