Rekordnivåer på nyföretagande i Helsingborg

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under 2017 startades 1061 nya företag i Helsingborg. Det innebär att för andra året i följd har över 1 000 nya företag etablerats i kommunen. Men också att Helsingborg går mot strömmen, jämfört med både länet och Sverige.

Mellan 2016 och 2017 steg nyföretagandet i Helsingborg med 2,8 procent, från 1032 nya företag 2016 till 1061 nya företag 2017. För samma period faller nyföretagande i Skåne med 1,56 procent och i Sverige som helhet faller nyföretagandet med 0,99 procent. Claes Malmberg är chef för näringslivsutveckling i Helsingborgs stad. Han betonar att staden gjort en kraftfull satsning på nyföretagande, inte minst med fokus på unga.

– Initiativen kring entreprenörsskolor har vidareutvecklats, och idécoachningen på den kreativa mötesplatsen Think Open Space har successivt ökat. Vår satsning på företagsaccelerator ThinkAccelerate fortsätter ge positiva effekter på framväxten av nya konkurrenskraftiga start-up företag. Annat som bidrar till ökningen är Tillväxt Helsingborg som tagit ordentlig fart. Våra entreprenörsstödjande partners är viktiga för oss. Nyföretagarcentrum, Almi, Forza of Sweden med flera är samarbeten som aktivt bidrar och som utvecklats positivt med sina olika stödjande insatser och aktiviteter för nya företag. Betydelsen av privata initiativ som t ex E-commerce Park of Sweden måste också nämnas i sammanhanget då de med sitt erbjudande attraherar många som vill starta och driva företag inom e-handelssektorn säger Claes Malmberg.

Siffrorna bekräftar också att Helsingborg fortsätter vara en bra plats för entreprenörskap och företagsamma människors möjligheter att förverkliga sina drömmar.

– Det är fantastiskt roligt. Under 2017 startades nära nittio nya företag per månad i Helsingborg. Det ger oss alla som engagerar oss i nyföretagandet extra råg i ryggen inför 2018 fortsätter Claes Malmberg

Trots en kraftig befolkningsökning har antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare gått upp från 7,37 för 2016 till 7,41 för 2017. Under samma period minskade också konkurserna i Helsingborg med 8 procent, från 119 år 2016, till 109 år 2017. Det visar siffror från UC.

– Nya och livskraftiga företag är ryggraden i en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling. Det är i dessa företag som de flesta jobben skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas. Det behövs fler nya och växande företag, inte minst bland unga vuxna, säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. Helsingborg har en kraftig befolkningsökning. För att klara utmaningarna krävs att tillväxten är hållbar med balans mellan nya invånare och nya jobb. Vi har satt upp offensiva mål, därför är det riktigt tillfredsställande att vårt arbete ger resultat och att nyföretagandet i Helsingborg för 2017 ligger på en ännu högre nivå än året innan, avslutar Peter Danielsson.

Statistiken bygger på siffror från Bolagsverket och gäller för aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00