Nya trängselregler mot virusspridning på barer, restauranger och caféer

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter för servering av mat och dryck på barer, restauranger och caféer. Föreskrifterna ska förhindra spridningen av coronaviruset med rutiner för att undvika köer och trängsel mellan människor.

Reglerna har stöd i smittskyddsförordningen och gäller all matservering. De livsmedelsföretag som berörs måste se över sina rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla kan hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning. Därför är servering till besökare som står i barer inte längre tillåten.

Från den 25 mars 2020 är det endast tillåtet att:

  • Servera mat och dryck till besökare som sitter vid bordet.
  • Lämna ut beställningar av hämtmat, så länge det inte leder till trängsel och köer.
  • Låta besökare beställa och hämta sin mat och dryck, så länge det inte leder till trängsel eller köer.

Företag som driver barer, restauranger och caféer ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer.

Verksamheter som inte följer de nya reglerna riskerar få stänga efter ett beslut av regionens smittskyddsläkare.

FAQ om trängselregler och smittspridning

Se till att alla dina gäster sitter ner vid bord när de äter och dricker. Informera gästerna om att de måste hålla avstånd till varandra när de står i kö för att beställa mat att ta med sig, eller när de ska hämta mat till bordet. Om gästerna sitter för nära varandra kan du göra mer plats mellan borden. Du får inte servera mat och dryck till gäster som står vid en bardisk.

Ja, om du ser till att gästerna hämtar mat till borden utan att det blir köer eller trångt vid buffén. Följ också allmänna rutiner för rengöring och hygien.

Folkhälsomyndighetens råd är att vi ska ha mer än en armlängds avstånd mellan varandra. Smittskyddsläkare i Sverige har tidigare gett rådet att friska personer ska vara minst en meter ifrån varandra. Det rådet följer nu många restauranger, affärer och butiker. Du kan hjälpa kunder att hålla rätt avstånd i kön om du markerar avstånden med tejp i golvet.

– Ja, om det är möjligt utan att det blir trängsel mellan gästerna och andra gäster som beställer eller hämtar mat och dryck.

– Det betyder att du ska begränsa antalet kunder som är i din lokal samtidigt. Rent formellt gäller inte förbudet i till exempel affärer, eftersom de inte är arrangerade tillställningar som vänder sig till allmänheten. Men de senaste rådet från Folkhälsomyndigheten (1 april) är att butiker, affärer, köpcentrum, varuhus och liknande verksamheter ska begränsa antalet kunder. Verksamheter inom handel ska också ta fram alternativ till kassaköer, till exempel ett kölappssystem, eller visa kunderna vilket avstånd de ska hålla till varandra när de står i kön.

Det är mycket viktigt att medarbetare som känner sig sjuka stannar hemma fram till de inte längre har några symptom och sedan två extra dagar. Coronaviruset smittar inte via mat, men personen kan smitta gäster och andra medarbetare i lokalen.

Du ska själv se till att din verksamhet följer reglerna och ha rutiner för det. Du ska också bedöma risken för att coronaviruset sprids mellan gäster i dina lokaler enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer informerar om reglerna i kontakten med verksamheter och under sina planerade besök, men det är inte en del av kontrollen som görs enligt livsmedelslagen. Om staden får information om att en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens regler, ska miljöförvaltningen kontakta smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan sedan besluta om åtgärder eller stängning av verksamheten enligt smittskyddslagen.

Det är vanliga hygien- och rengöringsrutiner för kök och servering som gäller. Ni behöver inte göra något extra med tanke på coronaviruset. Desinfektionsmedel gör att coronaviruset tappar sin förmåga att smitta.

Nej, det finns idag inget som tyder på att personer kan bli sjuka om de äter mat med coronaviruset på. Coronaviruset smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna, inte via magtarmkanalen.