Så följer din verksamhet trängselreglerna för matserveringar

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter för servering av mat och dryck på barer, restauranger, caféer och andra matställen. Föreskrifterna ska begränsa spridningen av Covid-19 med rutiner för att undvika trängsel mellan kunder och gäster.

Reglerna har stöd i smittskyddsförordningen och gäller all matservering. De verksamheter som berörs måste se över sina rutiner för att undvika trängsel mellan människor i köer, mellan bord, och vid bufféer och bardiskar. Trånga köer eller trängsel mellan människor på till exempel en uteservering gör att sjukdomen Covid-19 sprids lätt. Därför ska gästerna kunna hålla mer än en armlängds avstånd till varandra när sitter vid borden, köar eller rör sig i och utanför lokalen. Verksamheter som serverar mat och dryck ska se till:

 • att bara servera gäster som sitter ner vid bordet.
 • att gästerna kan ha mer än en armlängds avstånd till varandra när de sitter vid skilda bord
 • att det inte blir trängsel när gäster hämtar mat till bordet, från till exempel en lunchbuffé. 
 • att det inte blir trängsel när gäster beställer och tar med sig mat från din verksamhet.
 • att kunderna håller avstånd till varandra i kassakön, toalettkön eller kön till entrén.

Så följer din verksamhet reglerna

Företag som driver barer, restauranger, caféer och andra serveringar ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Några förslag på rutiner är att:

 1. Ta bort, spärra av eller glesa ut mellan borden i lokaler och på uteserveringar
 2. ta bort stolar så att det är gott om plats vid borden
 3. markera ut rätt avstånd för kunderna i kön till kassan
 4. informera kunder och personal om att hålla avstånd
 5. ha bra rutiner för handtvätt.
 6. informera om allmänna hygienrutiner för att minska smittspridning.

Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare.

Så följs reglerna upp

Stadens miljöinspektörer på miljöförvaltningen informerar om reglerna i kontakten med verksamheter, i olika utskick och under planerade besök. De gör också särskilda trängselkontroller och följer upp ärenden som kommer in från allmänheten. Om en verksamhet inte har rättat till tidigare brister vid en uppföljande kontroll, kan miljöinspektören ta ärendet vidare till regionens smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren beslutar sedan om eventuella åtgärder eller stängning av verksamheten enligt smittskyddslagen.

Reglerna mot trängsel gäller verksamheter med servering från 25 mars 2020.

FAQ om trängselregler och smittspridning

Se till att alla dina gäster sitter ner vid bord när de äter och dricker. Du får inte servera mat och dryck till gäster som står upp vid en bardisk. Informera gästerna om att de måste hålla avstånd till varandra när de står i kö för att beställa mat att ta med sig, eller när de ska hämta mat till bordet. Om gästerna sitter för nära varandra kan du göra mer plats mellan borden eller ta bord. Du kan också göra mer plats vid varje bord genom att ta bort stolar så att gästerna kan sitta ner med avstånd till varandra.

Ja, om du ser till att gästerna hämtar mat till borden utan att det blir köer eller trångt vid buffén. Följ också allmänna rutiner för rengöring och hygien.

Folkhälsomyndighetens råd är att vi ska ha mer än en armlängds avstånd mellan varandra. Smittskyddsläkare i Sverige har tidigare gett rådet att friska personer ska vara minst en meter ifrån varandra. Det rådet följer nu många restauranger, affärer och butiker. Du kan hjälpa kunder att hålla rätt avstånd i kön om du markerar avstånden med tejp i golvet.

Ja, om det är möjligt utan att det blir trängsel mellan gästerna och andra gäster som beställer eller hämtar mat och dryck.

Det betyder att du ska begränsa antalet kunder som är i din lokal samtidigt. Rent formellt gäller inte förbudet i till exempel affärer, eftersom de inte är arrangerade tillställningar som vänder sig till allmänheten. Men de senaste rådet från Folkhälsomyndigheten (1 april) är att butiker, affärer, köpcentrum, varuhus och liknande verksamheter ska begränsa antalet kunder. Verksamheter inom handel ska också ta fram alternativ till kassaköer, till exempel ett kölappssystem, eller visa kunderna vilket avstånd de ska hålla till varandra när de står i kön.

Det är mycket viktigt att medarbetare som känner sig sjuka stannar hemma fram till de inte längre har några symptom och sedan två extra dagar. Coronaviruset smittar inte via mat, men personen kan smitta gäster och andra medarbetare i lokalen.

Du ska själv se till att din verksamhet följer reglerna och ha rutiner för det. Du ska också bedöma risken för att coronaviruset sprids mellan gäster i dina lokaler enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Stadens livsmedelsinspektörer informerar om reglerna i kontakten med verksamheter, i olika utskick och under planerade besök. Om en verksamhet inte följer reglerna trots upprepad kontakt, kan de ta ärendet vidare till smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren beslutar sedan om eventuella åtgärder eller stängning av verksamheten enligt smittskyddslagen.

Det är vanliga hygien- och rengöringsrutiner för kök och servering som gäller. Ni behöver inte göra något extra med tanke på coronaviruset. Desinfektionsmedel gör att coronaviruset tappar sin förmåga att smitta.

Nej, det finns idag inget som tyder på att personer kan bli sjuka om de äter mat med coronaviruset på. Coronaviruset smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna, inte via magtarmkanalen.