Lag om åtgärder mot trängsel på din servering

Coronapandemin måste bromsas i samhället. Därför har regeringen beslutat om en tillfällig lag om smittskydd på serveringsställen. Lagen betyder att serveringar som vänder sig till allmänheten är skyldiga att göra åtgärder mot trängsel. Du som driver servering ska utforma dina lokaler och utomhusområden för att undvika trängsel och förhindra smittspridning.

Helsingborgs stad vill att din servering ska kunna fortsätta att ha öppet och servera mat trots att coronaviruset och sjukdomen covid-19 finns i samhället. Men för att det ska fungera måste du skydda din personal och dina gäster genom att se att till att din servering inte bidrar till en ökad risk för smittspridning. Det gör du genom att utforma din lokal, entré och/eller tillhörande områden utomhus så att gästerna kan undvika trängsel.

Tillfällig lag om smittskydd på din servering

Från den 1 juli 2020 gäller en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i Sverige. Alla näringsverksamheter som serverar mat och/eller dryck till allmänheten och har sittplatser i anslutning till serveringen räknas som serveringsställen och omfattas av lagen. Det gäller till exempel restauranger, barer, pubar, caféer, glasskiosker med sittplatser och nattklubbar. Däremot gäller lagen inte i matsalar på arbetsplatser och i skolor, eller för cateringföretag, foodtrucks och take-away-ställen.

Nya föreskrifter från Folkhälsomyndigheten

Lagen kompletteras med uppdaterade föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten som gäller från 7 juli 2020. Föreskrifterna innebär att serveringsställen ska göra åtgärder för att undvika trängsel på de ytor inomhus eller utomhus som gästerna har tillträde till. Serveringsställen ska även:

 • informera gästerna om hur de minskar risken för smittspridning
 • erbjuda möjlighet till handtvätt eller handsprit
 • säkerställa att personalen informeras om hygienrutiner mot smittspridning mellan gäster
 • endast servera gäster som sitter ner vid bord eller bardisk.

Så följer din servering föreskrifterna

För att förhindra smittspridning ska din servering se till undvika trängsel mellan gäster. Då krävs tydliga rutiner enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Här är några av de viktigaste:

 • servera endast gäster som sitter ner vid bordet
 • möblera om borden eller ta bort bord för att undvika trängsel
 • se till att gästerna kan hålla minst 1 meters avstånd till andra sällskap när de sitter ner vid borden eller står i kö
 • se till att gäster kan beställa och ta med sig mat från din servering utan att det blir trängsel
 • skapa god framkomlighet i lokalen så att gäster kan röra sig till och mellan bord utan trängsel
 • be gäster att vänta på bordsplacering innan de sätter sig i lokalen
 • informera gästerna om att hålla avstånd till varandra
 • erbjud bra möjligheter för handtvätt eller tillgång till handsprit
 • placera gäster med rätt avstånd vid vartannat bord
 • markera avstånd på golvet och i köer till kassa, entré och toalett
 • inför ett nummerlappssystem för att undvika trängsel när gäster ska hämta mat till borden
 • begränsa antalet gäster som får vistas i lokalen samtidigt.

Ladda ner miljöförvaltningens checklista för egenkontroll på serveringsställen.

Kommunen kan besluta vad du måste göra

I och med den nya lagen flyttas ansvaret för tillsyn och beslut från regionernas smittskyddsläkare till kommunernas nämnder för miljö- och hälsoskydd.

Från 1 juli 2020 kan Miljönämnden i Helsingborgs stad därför besluta om att ett serveringsställe måste göra åtgärder eller stängas för att förhindra smittspridning. Miljönämnden har också möjlighet att koppla ett vitesbelopp till beslutet, som förvaltningsrätten kan döma företaget att betala om de inte gör åtgärderna.

Miljöförvaltningens inspektörer fortsätter att göra trängselkontroller på restauranger, caféer, barer, nattklubbar och serveringsställen i Helsingborg. Kontrollrapporterna och inspektörernas bedömning blir underlag för eventuella beslut i miljönämnden.

Den tillfälliga lagen gäller året ut t.o.m 31 maj 2021.

Sidan uppdaterad 22 oktober 2020.

FAQ om trängsel och smittspridning

Att alla näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten ska göra smittskyddsåtgärder för att förhindra spridning av coronavirusinfektionen covid-19 i samhället. Serveringsställen ska se till att deras lokal och utomhusområden är utformade så att trängsel mellan besökare undviks. Besökare ska kunna hålla avstånd på minst 1 meter till andra sällskap när de sitter och äter vid borden, rör sig i lokalen eller köar utanför. Serveringsställen kan till exempel skapa utrymme genom att möblera om bord och stolar, placera gäster vid vartannat bord, markera avstånd på golvet och i köer till kassa, entré och toalett, införa nummerlappssystem eller begränsa antalet gäster som får vistas i lokalen.

Lagen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter gäller alla näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten, till exempel restauranger, barer, pubar, caféer, snabbmatställen, kiosker och nattklubbar. För att en verksamhet ska räknas som ett serveringsställe enligt den nya lagen, så måste besökare och kunder ha möjlighet till att äta eller dricka på plats. Personalmatsalar, skolmatsalar, cateringverksamheter och organisationer som ideellt serverar mat omfattas inte av föreskrifterna. Samma sak gäller foodtrucks, take-away-ställen och glasskiosker där det inte finns bord och stolar.

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Det är avståndet mellan stolsryggarna på utdragna stolar med gäster från olika sällskap som gäller.

Nej, förbudet mot offentliga tillställningar och allmänna sammankomster på över 50 personer gäller inte serveringsställen med normal verksamhet. Om det däremot anordnas ett arrangemang på ett serveringsställe som till exempel en konsert, en danskväll eller liknande, kan förbudet gälla det evenemanget. I sådana fall har Polismyndigheten ansvaret att se till att förbudet följs. Men, även om förbudet inte gäller din servering är det viktigt att du inte tar emot fler besökare än vad som är lämpligt för att kunna undvika trängsel. Du kan sätta en egen gräns för hur många besökare du kan ta emot utifrån lokalens storlek och det utrymme som finns.

Gäster inom samma sällskap ska hålla lämpligt avstånd till varandra enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Serveringsställen ska informera gästerna om rådet, men de är inte ansvariga för att de håller avstånden. Istället har gäster i samma sällskap ett eget ansvar att hålla avstånd. Om ett stort sällskap besöker ett serveringsställe är det viktigt att dela upp gästerna vid flera bord för att skapa utrymme och undvika trängsel.

Samma föreskrifter som för andra serveringsställen som är öppna för allmänheten. Om ett större sällskap har bokat till exempel en festvåning ska företaget som har serveringen bland annat se till att det finns sittplatser för alla gäster, att gästerna sitter vid ner vid olika bord och att det är minst 1 meter mellan olika sällskap.

Ja, om du ser till att gästerna kan hämta mat till borden utan att det blir trängsel, till exempel genom att ha ett nummerlappssystem, markera ut avstånden i kön, eller begränsa hur många gäster som får stå i kön samtidigt.

Då ska du hantera situationen genom att inte släppa in fler gäster, be alla att hålla avstånd och hänvisa stående personer tillbaka till sina sittplatser. De som inte har ett bord att sitta vid kan inte serveras. För att inte hamna situationer där du måste avvisa gäster är det viktigt att från början inte välkomna fler besökare än som är lämpligt för att kunna undvika trängsel. Om det blir för fullt på serveringen kan du be gästerna ta take away eller komma tillbaka vid en annan tidpunkt.

I en situation där det finns allvarliga brister i rutiner och omfattande trängsel på ett serveringsställe, kan miljönämnden besluta om ett förbud mot fortsatt verksamhet för att direkt förhindra smittspridning. Ett sådant beslut gäller omedelbart och tas av ansvarig chef och vid behov i samråd med smittskyddsläkare. Beslutet kan innebära att ett serveringsställe inte får ha öppet efter en viss tid, att det bara får ta emot ett visst antal gäster samtidigt, eller att hela eller en viss del av serveringen måste stänga.

Om ett serveringsställe inte gör de smittskyddsåtgärder som miljönämnden beslutat om i tid, och ett vite är kopplat till föreläggandet, kan förvaltningsrätten döma företaget som driver serveringen att betala vitet. Hur högt vitesbeloppet blir bestäms med hänsyn till den aktuella, ekonomiska situationen och företagets betalningsförmåga.

– Där gäller samma föreskrifter som för andra serveringsställen. På barer och nattklubbar är det särskilt viktigt att köer vid entrén och till toaletter organiseras så att gästerna kan hålla avstånd till varandra. Det är också viktigt att gästerna sitter ner vid borden när de äter och dricker. Stående barservering är inte tillåtet.

Om de inte serverar mat eller dryck till allmänheten på en servering med sittplatser omfattas de inte av Folkhälsomyndighetens föreskrifter för serveringsställen. Däremot ska de följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och begränsa antalet kunder som är i butiken eller lokalen samtidigt. De bör också informera kunderna om att hålla avstånd, ta fram lösningar för kassaköer, visa hur långt ifrån varandra kunderna ska stå och möblera om i lokalen om det behövs för att undvika trängsel. Branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel har tagit fram gemensamma riktlinjer för butiker där de rekommenderar att kunderna ska kunna hålla 1,5 meters avstånd till varandra när de handlar.

Ja, om de håller avstånd till varandra och minst 1 meter till andra sittande sällskap eller andra gäster som står i kö eller väntar på bordsplacering. Det är avgörande att gäster som sitter vid bardisken inte begränsar framkomligheten eller skapar trängsel i lokalen.

Det är mycket viktigt att medarbetare som känner sig sjuka stannar hemma fram till de inte längre har några symptom och sedan två extra dagar. Coronaviruset smittar inte via mat, men personen kan smitta gäster och andra medarbetare i lokalen.

Nej, det finns idag inget som tyder på att personer kan bli sjuka om de äter mat med coronaviruset på. Coronaviruset smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna, inte via magtarmkanalen.

Informationsmaterial och checklista

Skyltar och affischer i coronatider

Här finns info- och reklamtavlor till köpcentrum och butiker med information på flera språk om att hålla avstånd för att minska smittspridningen av coronaviruset. Gå till Länsstyrelsens webbplats.

Material på andra språk