Näringslivsspäckad vecka 7–14 juni under H22 City Expo

Denna vecka sätter vi ljuset på frågor som är extra viktiga för näringslivet. Vi utgår från ett antal tema som vi och våra partners på olika sätt belyser och bidrar till: Kompetent arbetskraft, innovation och företagsamhet, platsens kvaliteter, utrymme för hållbar tillväxt och lätt att göra rätt (service och myndighetsutövning).

Dessa teman är vägval som vi tillsammans med näringslivet i Helsingborg mejslat fram som fokus i vårt arbete, och som vi vill driva tillsammans med näringslivet och akademin.

Olika programpunkter på dessa tema går det att ta del av under veckan.

Exempel på programpunkter:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?