Kinas utveckling i fokus på näringslivsfrukost

På bara några decennier har Kina gått från slutet jordbrukssamhälle till att bli världens största ekonomi. Den resan var grunden för Kent Härstedts föredrag på senaste Näringslivsfrukosten.

På 1800-talet tvingades Kina under förnedrande former till handel med den tidens europeiska stormakter. Den erfarenheten präglar än idag Kinas förhållande till omvärlden. Det säger Kent Härstedt som arbetat gentemot Kina under många år, bland annat som diplomatiskt sändebud.

– Kina hämtar kraft i historien. När man invigde OS i Peking och skulle visa en exposé över sin historia valde man att inte ta med 150 år. Den bakgrunden måste man ha med sig när man som företag arbetar med Kina, säger Kent Härstedt.

Kent Härstedt talar på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Kent Härstedt talar på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Intresset för Kina från både stater och företag är stort. Och det blir hela tiden större.  Kina utgör idag världens största ekonomi, samtidigt som lönerna och levnadsstandarden stiger. Detta i ett samhällssystem där staten är tätt sammanflätad med näringslivet.

– Kina vill bli en global spelare och man arbetar mycket medvetet för det. Till exempel har man flyttat fabriker till Pakistan där lönerna är lägre och man köper upp hamnar ibland annat Europa. Och den utvecklingen väcker naturligtvis motstånd, säger Kent Härstedt.

Kina expanderar

Han ser också risker med Kinas expansiva politik. På mycket kort tid har en liten krets av personer gått från extrem fattigdom ännu extremare rikedom. Den kretsen riktar sina blickar mot väst.

– Som företag i till exempel Sverige är det lätt att bli nedtrampad när rika kineser visar köpintresse. Man måste hitta ett tydligt förhållningssätt och komma ihåg att de här personerna har gjort en hisnande resa på bara 50 år, säger Kent Härstedt.

De stora klasskillnaderna är ett omfattande problem i Kina, liksom den omfattande korruptionen.

– Arbetet mot korruptionen har intensifierats de senaste åren och man jobbar mycket aktivt mot den. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Kent Härstedt.

Göra affärer med Kina

För den som vill göra affärer med kinesiska företag är Kent Härstedts grundtips dels att sätta sig in i den kinesiska kulturen. Dels att förstå vikten av långsiktiga relationer.

– Att ha långa relationer är helt avgörande i ett land som Kina. Det går inte till så att man bara träffas en gång och skriver kontrakt. En annan aspekt är maten. Under kulturrevolutionen svalt många kineser. Än idag säger två kineser som träffas på gatan inte hej, de säger: har du ätit?

På frukosten delades också Helsingborgs stads miljöpris ut.

Värd för näringslivsfrukosten var Företagarna. Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 5:e februari 2019.