Helsingborgsföretag satsar både lokalt och globalt

I en tid av förändring är det inte självklart att fjolårets vinnare är morgondagens. I takt med att såväl näringsliv som samhälle stöps om av stora krafter såsom globalisering och digitalisering efterfrågas nya produkter och tjänster.

Med hållbarhet i fokus har Gaia Biomaterials nu invigt sin nya fabrik på Ättekulla, där man utökar sin produktion av det plastersättande fossilfria materialet Biodolomer. Materialet är dubbelt så dyrt som vanlig plast men är förnybart, komposterbart och ger låga koldioxidutsläpp. Gaias produkter ligger helt rätt i tiden och i takt med att plastmarknaden påverkas av mer restriktiv lagstiftning samt förändrade kundbeteenden skapas nya affärsmöjligheter. Ett exempel på att ligga i framkant som kommer att följas av fler när alltfler branscher påverkas av nya hållbarhetskrav, både från lagstiftare och kunder.

Ett annat bolag med en produkt i tiden är Hoofstep, som tidigare gått igenom acceleratorprogrammet Think. De lanserar under året en sensoruppkopplad grimma för hästövervakning och beteendeanalys. Med tanke på hur hästsport är en miljardindustri med massor av köpstarka kunder både lokalt och globalt, så finns här en stor potential att växa. Ett tydligt exempel på hur digitaliseringens utveckling skapar nya möjligheter till innovativa produkter med stort mervärde.

Även för etablerade aktörer gäller det att hänga med i förändringens tidevarv och ett exempel på detta är att ventilationsjätten Lindab öppnar en innovationshubb i Helsingborg under våren. Hubben drivs som en fristående organisation och ska förutom att arbeta med egna innovationsprojekt erbjuda en startupmiljö för företag i branschen. Att ett stort regionalt företag väljer att lägga sin spjutspetsenhet i staden är glädjande, och är grundat i en större tillgång till kompetens och närhet till existerande startup- och universitetsmiljöer.

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.