Helsingborg och Höganäs samverkar kring besöksservice

2019 samverkar Höganäs tätt med Helsingborgs stad kring besöksservice våra turister. Det handlar bland annat om gemensam sommarpersonal men även om att samköra våra utbildningar för infopoints.

– Detta är ett sätt för oss att tillsammans utveckla vår besöksverksamhet ihop för att ge ännu bättre service. Dessutom vet vi att våra besökare rör sig mellan våra kommuner i Familjen Helsingborg. För våra infopoints del innebär det att det även ges tillfälle till erfarenhets- och kunskapsutbyte vilket också är positivt, säger turism- och destinationsutvecklingschef Emma Håkansson.