Helsingborg förbättrar sitt NKI i Löpande insikt

Helsingborgs företagare ger staden ett bättre betyg på företagsklimatet för år 2017, jämfört med året innan och ökar sitt NKI-värde med tre enheter. I Löpande Insikt mäts företagens nöjdhet med stadens myndighetsarbete kring bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Helsingborgs resultat för 2017 blev 72.

NKI (Nöjd-Kund-Index) är en servicemätning som görs i samarbete med Sveriges Kommuner och landsting. Nöjdheten mäts i en skala 0-100. Sedan 2011 har stadens totalbetyg ökat med 11 enheter.

– Ett bra företagsklimat är viktigt för att företag ska kunna växa här och för att vi ska kunna attrahera nya företag till staden. Företagen är avgörande för att skapa nya jobb i Helsingborg. Ett långsiktigt och envist arbete ger nu resultat. Den positiva utvecklingen är ett tydligt kvitto på att vårt arbete för att förbättra myndighetsutövningen har betydelse för stadens företagare, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Undersökningen genomfördes under 2017 och besvarades av 389 Helsingborgsföretagare (58 % av  de tillfrågade). Frågorna berör bland annat myndigheternas service till företagen och handlar bland annat om bemötande och handläggningstider. Stadens tillämpning av lagar och regler med effektivitet och förståelse för företagens vardag finns också med.

– Resultatet grundar sig i att vi gör det här arbetet tillsammans, över förvaltningsgränserna och i samarbete med näringslivet. Det är en riktig laginsats, där vi lär oss av varandra och av andra kommuner. Det här motiverar oss till att jobba ännu mer och ännu närmare företagen, säger Kajsa Olsson, utvecklingsledare.

Läs mer om löpande insikt på SKL..se