Samlad information om stöd under coronapandemin

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information om vilka åtgärder och möjligheter till stöd som erbjuds under coronapandemin.

Vi på näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför, för att vi eller våra partners ska kunna hjälpa dig vidare. Kontakta oss via kontaktcenter@helsingborg.se.

Den här webbplatsen innehåller information och länkar till myndigheter och organisationer som tillhandahåller covidrelaterad information riktad till företagare. Söker du allmän information för privatpersoner eller exempelvis föreningar besök istället helsingborg.se/corona.

Stöd till företag kopplat till covid-19

Omställningsstödet för företag återinförs för december 2021 och kan komma att förlängas med ytterligare tre månader fram till mars 2022.

Läs mer om vad som gäller för stöd till företag på regeringen.se

Framtidscoachen

Familjen Helsingborg, Region Skåne, Tillväxt Helsingborg och Nyföretagarcentrum erbjuder dig som företagare kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Intresserad? Läs mer och anmäl dig på familjenhelsingborg.se.

Nytt beslut angående betaltider som gäller från och med 1 januari 2022

Helsingborg stad har under 2020 och 2021 tillämpat förlängd betaltid på fakturor avseende

  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd
  • tobakslagen
  • markupplåtelse.

Påminnelser har skickats ut dock utan påminnelseavgift under samma period.
Restriktionerna i samhället har förändrats under pandemin och detta får till följd att tidigare beslut om betaltider upphör att gälla och staden återgår till ordinarie betaltider för kundfakturor som avser 2022 och framåt. Betaltiderna återgår till 30 dagar efter utställandet av fakturan och i förekommande fall den siste i innevarande månad efter utställandet. Påminnelseavgift på 60 kronor återinförs.

Helsingborgs stad har under coronarestriktionerna haft som ambition att omedelbart betala till sina leverantörer. 2022 återgår staden till ordinarie betaldagar för fakturor enligt överenskommelse med respektive leverantör. I normalfallet är det 30 dagar.

16 mars: Kommunfullmäktige beslutar om att efterge årsavgifter

Beslutet om eftergift gäller näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten och har sittplatser på sitt serveringsställe. Det är bara företag som var registrerade vid 2020 års slut och fortfarande vid starten av 2021 som omfattas.

Avgifterna som staden inte fakturerar under 2021 är:

  • årsavgiften för livsmedelskontroll,
  • årsavgiften för kontroll av köldmedia,
  • avgift för tillsyn av serveringstillstånd
  • markupplåtelseavgiften för uteservering sommarsäsongen 2021.

Det här betyder att restauranger, caféer, barer och andra serveringar inte kommer att få dessa fakturor i år. Läs kommunstyrelsens förslag till beslut om eftergift i Helsingborgs stads diarium.

Frågor och svar om avgifter för serveringar och andra livsmedelsföretag.

19 februari: Helsingborgs stad efterger tillsynsavgifter för 2021

Kommunstyrelsen kommer att besluta om frågan att efterge tillsynsavgifter för 2021 för alkoholservering, viss livsmedels- och köldmediekontroll samt markupplåtelse för uteserveringar sommarsäsong 2021.

– Det är främst statliga stöd som kan hjälpa de delar av näringslivet som drabbats hårt av pandemin, men jag tycker att det är viktigt att även Helsingborgs stad gör vad vi kan för stötta i dessa svåra tider. Därför följer vi upp förra årets beslut om att efterskänka avgifter för tillsyn av serveringstillstånd och avgifter för uteserveringar med att ge liknade ekonomiska lättnader 2021. Vi gör det för att rädda jobb och för att stadens krogliv ska överleva krisen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Läs hela pressmeddelandet på mynewsdesk.se.

Nationell och regional information

krisinformation.se finns en samlingssida med all information du som företagare behöver kring stöd, arbetsmiljö, råd och regler.

regeringen.se kan du läsa mer om de åtgärder som vidtagits i syfte att minska pandemins negativa effekt på näringslivet. Där kan du även ta del av regeringens åtgärdsplan för införande av restriktioner som började gälla 8 december 2021.

Region Skåne erbjuder kostnadsfri rådgivning för små- och medelstora bolag kring bland annat krediter, anstånd och permittering.

Letar du efter aktuella råd och restriktioner för företag?

Läs mer om råd, restriktioner och regler som berör ditt företag i Helsingborg på vår sida

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?