Håll dig uppdaterad om coronaviruset/covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information kring vilka åtgärder som vidtas för att minska de negativa effekterna för näringslivet. Då det råder stor osäkerhet och läget kan förändras snabbt ber vi dig att hålla dig uppdaterad via myndigheternas hemsidor.

(Sidan uppdaterades senast 2 april 16:00)

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi här: kontaktcenter@helsingborg.se.

Ny information från Helsingborgs stad

Helsingborgs stad vidtar nu ytterligare åtgärder för att mildra effekterna för de lokala företagen med anledning av Corona/Covid-19.

Åtgärderna omfattar obligatorisk myndighetsutövning vilket innebär tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

Åtgärderna är:

 • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter som nämns ovan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020.
 • De som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar.
 • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
 • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.

Ja till försäljning utanför butik – utan avgift

För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti.

I Helsingborg är det få butiker som har försäljning utanför butiken och nu vill Helsingborgs Stad och Helsingborg City prova hur utomhusförsäljning fungerar i större skala. Avgiftsbefrielsen är ett försök på fem månader och innebär att den butik som vill ha försäljning utanför sin butik inte behöver betala någon avgift till Helsingborgs stad.

Försäljning utanför butik ska även under perioden för det tillfälliga försöket följa de regelverk som gäller för dessa markupplåtelser:

 • En individuell bedömning görs av varje enskild ansökan.
 • Vid bedömningen tas hänsyn till trafiksituation och tillgänglighet. 1,5 meter ska lämnas kvar för gående på gångbanor. Vid mer livliga gångstråk och cykelbanor ska 2 meter lämnas kvar för gående och cyklister.
 • Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0,1–0,2 meters höjd.
 • Varuskyltningen som ställs ut tas in i butiken vid stängning.
 • Inga ingrepp får göras i markbeläggningen.
 • Polismyndighetens inriktning nationellt ska följas och det betyder att en ansökan ska lämnas in till Polisen från respektive butiksinnehavare, där en ansökningsavgift ska erläggas.
 • Helsingborgs Stad tar inte ut någon markhyra för varuexponering ute under perioden 1 april – 31 augusti

Om det med anledning av coronapandemin kommer statliga beslut som går emot Helsingborgs stads beslut upphör försöket omedelbart.

Information från regeringen

Den 27 mars presenterade Regeringen ett beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Mer information om beslutet finns på Polisens hemsida. 

Den 25 mars presenterade Regeringen ett nytt stödpaket som främst berör småföretag. I paketet finns ett antal förslag som innehåller tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, lånegaranti, tillfällig rabatt på lokalhyra för utsatta branscher samt att  det tidigare anståndet med skatteinbetalningar utökas. Du som driver enskild näringsverksamhet kan också få tillbaka betald preliminärskatt för 2019. Läs mer om stödpaketet på Regeringens hemsida.

Den 16 mars lanserade Regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar. Läs mer om krispaketet.

Vill du veta mer om Regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset hittar du samlad information här.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Innehållet på myndigheternas sidor uppdateras kontinuerligt. Följ alltid råd och instruktioner på myndigheternas hemsidor i första hand. FAQ uppdateras efterhand som ny information kommer. Senast uppdaterad fråga hittar du överst i FAQ. 

FAQ

 • För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Tillsyn och kontroll:
  Helsingborgs stad anpassar tillsyn och kontroll så att den fungerar i samverkan med företaget.  Miljöförvaltningen avvaktar med livsmedelskontroller på vårdverksamheter och där riskgrupper finns.
 • Tillstånd:
  Verksamheter inom Helsingborgs kommun som har uteservering kan ställa i ordning dessa redan nu. Om du som företagare önskar att få tidsfrist, pausa eller avbryta tillståndsprocesser kan du kontakta din handläggare.
 • Avgifter:
  • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter (*1) som nämns nedan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020.
  • De som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar.
  • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
  • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.
  • NSR, avgifter inom sophämtning.
  • NSVA, avgifter inom VA.
  • Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla (*2).

  *1: Tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

  *2: Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

 • Betalningsfrister:
  Helsingborgs stads målsättning är att halvera betalningsfristen till sina leverantörer.

Det finns flera organisationer som kan hjälpa och stötta dig som företagare.

 • Coompanion Skåne har anpassat sin verksamhet för att kunna hjälpa er företagare under denna kris och ser nu till att finnas mer tillgängliga via mail och telefon för era frågor. Läs mer på Coompanions hemsida, kontakta Åsa Ohlsson på telefon 0733-63 86 23 under vardagar 09.00-16.00 eller maila asa.ohlsson@coompanion.se.
 • Almis hemsida kan du läsa om hur du gör om du behöver anstånd med amorteringar eller är i behov av finansiering.
  Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Läs mer om lånet på Almis hemsida.
 • Region Skåne har startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.
 • Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder en öppen telefonlinje för alla nordvästskånska småföretagare, nystartade och etablerade, som vill ha stöd, hjälp och rådgivning kring vad man kan göra för att hantera konsekvenser av coronaviruset. Ring 042-18 18 20 under vardagar 08.30-12.00. Då kan du även boka ett digitalt möte.
 • Småföretagarnas Riksförbund har skapat en samlingsplats med värdefull information för dig som småföretagare. Läs mer på Småföretagarnas riksförbunds hemsida.

Andra initiativ:

 • Skillway erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning kring HR-frågorna som kan uppstå i samband med effekterna av coronaviruset. Kontakta maria@skillway.se så återkommer Skillway till dig inom kort.
 • Alla verksamheter i Sverige, privata som offentliga, ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. För dig som företagare kan det, beroende på vilken typ av verksamhet du driver, innebära att markera avstånd, informera, möblera om, hålla digitala möten osv. För exempelvis restauranger, caféer och barer gäller särskilda åtgärder, se nedan. Läs det fullständiga dokumentet Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (uppdaterad 1 april)
 • Från och med den 25 mars föreskriver Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Enligt föreskrifterna är det viktigt att säkra upp så att det inte blir trängsel vid eventuell köbildning. Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Läs utökad information här, eller på  Folkhälsomyndighetens webbsida.
 • Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida ang covid-19.
 • Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Begränsningen är ett förbud som, om det bryts, kan resultera i böter eller fängelsestraff. Läs mer på Polisens hemsida. 
 • Regeringen utvidgar det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari. Läs mer på Regeringens hemsida.
 • För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Gäller 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand. Läs mer på Regeringens hemsida.
 • Regeringen föreslår att företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras. Läs mer på regeringens hemsida.
 • Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020. Läs mer på Regeringens hemsida.
 • Den 20 mars lanserade regeringen ytterligare ett krispaket som består av tre delar. Staten utökar krediter och kreditgarantier, i första hand till mindre företag. Detta sker genom att Almi får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor, Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder som kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag samt att Exportkreditnämnden kommer fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer att låna. Läs pressmeddelandet från regeringen i sin helhet här.
 • Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020. Läs mer om regeringens krispaket för svenska småföretag.
 • Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Svar på vem, när och hur du ansöker som ersättning hittar du på Tillväxtverkets hemsida.
 • Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Det nya förslaget gäller från och med den 11 mars 2020.  Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för arbetsgivare som driver aktiebolag. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att arbetstagaren som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att arbetstagaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.  
 • Smittbärarpenning: På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om vad det innebär för sig som har aktiebolag eller enskild firma. På Försäkringskassans hemsida kan du också ansöka om smittbärarpenning.  
 • I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Mer information och ansökan hos Skatteverket hittar du här. 
 • Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Livsmedelsverket har samtal information för dig som driver verksamhet med kök och servering. Läs den samlade informationen på Livsmedelsverkets hemsida.

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  

Håll dig uppdaterad via Svenskt näringslivs hemsida.

För mer regional och lokal information från Svenskt Näringsliv klicka här.

Handelskammaren följer utvecklingen kopplat till coronaviruset och de åtgärder som Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen presenterat och de förklarar vad de olika åtgärderna innebär för dig som företagare. Läs mer på Sydsvenska Handelskammarens hemsida. 

Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Läs mer på Region Skånes hemsida. 

Regionen har också startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad erbjuder alla kunder möjligheten till 2-timmars fri parkering på vardagar och helger.

För de som använder kommunens parkeringsappar införs den 28 mars en möjlighet för upp till två timmars gratisparkering när de gynnar näringsverksamheterna i centrum, både vardag och helg. 

Särskilda rabattkoder lämnas ut av personal i affärer och andra näringsställen. Rabattkoden skrivs in i appen och ger kunder gratis parkering upp till två timmar. Rabattkoderna fungerar som en daglig engångskod.

Gratisparkeringen gäller i dagsläget till Valborg den 30 april. Rabattkoderna distribueras till näringsverksamheterna via Helsingborg City. 

Planeringsstödet vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till för kunna möta vårdbehovet i rådande situation. Det är regionen mycket tacksamma för! Läs mer om hur du kan hjälpa till på Region Skånes hemsida.

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på Utrikesdepartementets hemsida. 

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid– 19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du få svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset, convid-19, smittvägar och övriga områden.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan tänka kring ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån coronaviruset. 

Läs fler frågor och svar på Regeringens hemsida kopplat till sjukförsäkringen. 

Besök Arbetsgivarverkets hemsida för att få mer arbetsrättslig information. 

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

Riksbanken har föreslagit ett antal åtgärder som innebär att bankerna kan låna pengar hos Riksbanken till lägre ränta, att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på Riksbankens hemsida.

At Verksamt.se they have gathered information from government agencies about the new coronavirus, covid-19, which is important for you to know about as a business owner.

At the Public Health Organisation of Sweden you can find information on their website.