Samlad information om Covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information om vilka åtgärder och möjligheter till stöd som erbjuds.

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi på kontaktcenter@helsingborg.se.

Sidan uppdateras kontinuerligt, men hittar du motstridig information ber vi dig att alltid följa råd och riktlinjer från respektive myndighets webbplats.

21 januari: Förlängning av tidigare rekommendationer

Regeringen förlänger ett antal av de tidigare rekommendationer och uppmaningar som kommunicerats. Du som företagare är påverkad av följande:

 • Rekommendationen om att arbeta på distans förlängs till 7 februari.
 • Alkoholstopp 20.00 förlängs till 7 februari.
 • Krav på munskydd i kollektivtrafiken gäller våren ut.
 • Arbetsmiljöverket får i uppdrag om en riktad tillsynsinsats med fokus på utsatta branscher för att säkerställa att arbetsgivare följer gällande föreskrifter och regler. Läs mer om uppdraget på regeringen.se.

12 januari: Förstärkt och förlängt omsättningsstöd

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Regeringen har även  meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, dvs. mars 2020 till februari 2021. Även stödnivån höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Läs mer och ansök.

8 januari: Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

Med stöd av den nya Covid-19-lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari. Ta del av information om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser på folkhälsomyndigheten.se.

För butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus innebär de nya reglerna att det nu bli obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare så ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Det ska erbjudas möjlighet att tvätta händerna, eller så ska det finnas handdesinfektion.

Läs mer om den nya förordningen på regeringen.se.

8 januari: Riksdagen antog Covid-19-lag

Den tillfälliga lagen träder i kraft den 10 januari 2020 och upphör att gälla vid utgången av september 2021. Lagen innebär att, om det är nödvändigt för att förhindra smittspridning, särskilda begränsningar kan införas avseende följande verksamheter och platser:

Läs mer om lagen på regeringen.se.

18 december: Nya restriktioner

Fredagen den 18 december presenterades nya restriktioner som gäller från den 24 december till 24 januari. Du har ett ansvar att följa restriktionerna och begränsa smittan, men följande berör eventuellt dig i din roll som företagare eller anställd.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten uppmanar alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean för att minska trängseln.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat. Gäller omedelbart och till och med den 24 januari.

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringen.se.

15 december: Avgifter efterskänks för hela 2020 för att underlätta för lokala företag

Det har varit ett tufft år för näringsidkare i hela landet och vissa branscher har varit särskilt hårt utsatta. De flesta har gjort allt de kunnat för att tillgodose smittskyddskraven på bekostnad av intäkter. De skärpta nationella råden och föreskrifterna, tillsammans med regeringens beslut om förbud att sälja alkohol efter klockan 20 innebär fortsatta ansträngningar för vissa näringsidkare. Helsingborgs stad väljer därför att sätta in åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska effekterna för dessa aktörer.

Följande åtgärder har nu blivit beslutade i kommunfullmäktige och vinner laga kraft 11 januari:

 • Staden efterskänker socialnämndens avgift för tillsyn av serveringstillstånd år 2020.
 • Staden efterskänker stadsbyggnadsnämndens avgift för markupplåtelse för uteservering under sommarsäsongen (avser perioden 2020-03-15–2020-10-31) och vintersäsongen (avser perioden 2020-11-01–2021-03-14).
 • ·Staden fortsätter tillämpa 180 dagars betaltid för stadens fakturor under 2021 gällande tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen och markupplåtelse.

Näringsidkare som inte har fått någon faktura för tillsyn av serveringstillstånd eller avgift för markupplåtelse för uteservering kommer inte heller få det – avgiften är redan struken eller efterskänkt. Har de fått en faktura för någon av de här avgifterna så ska de inte betala den – de kommer få en kreditfaktura för hela beloppet.

Om en näringsidkare redan har fått en faktura för någon av de här avgifterna och har betalat den så kommer Helsingborgs stad återbetala pengarna så fort som möjligt.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stöd och insatser kring Covid-19. 

FAQ

error

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?