Samlad information om Covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information om vilka åtgärder och möjligheter till stöd som erbjuds.

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi på kontaktcenter@helsingborg.se.

Sidan uppdateras kontinuerligt, men hittar du motstridig information ber vi dig att alltid följa råd och riktlinjer från respektive myndighets webbplats.

31 mars: Förlängda restriktioner

Tidigare restriktioner förlängs i syfte att minska smittspridning som fortfarande bedöms som hög. Föreskrifter om begränsade öppettider för restauranger föreslås förlängas till 3 maj. Läs mer på regeringen.se.

16 mars: Kommunfullmäktige beslutar om att efterge årsavgifter

Beslutet om eftergift gäller näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten och har sittplatser på sitt serveringsställe. Det är bara företag som var registrerade vid 2020 års slut och fortfarande vid starten av 2021 som omfattas.

Avgifterna som staden inte fakturerar under 2021 är:

 • årsavgiften för livsmedelskontroll,
 • årsavgiften för kontroll av köldmedia,
 • avgift för tillsyn av serveringstillstånd
 • markupplåtelseavgiften för uteservering sommarsäsongen 2021.

Det här betyder att restauranger, caféer, barer och andra serveringar inte kommer att få dessa fakturor i år. Läs kommunstyrelsens förslag till beslut om eftergift i Helsingborgs stads diarium.

Frågor och svar om avgifter för serveringar och andra livsmedelsföretag.

15 mars: Frågor och svar om smittskydd och pandemilagen

folkhalsomyndigheten.se kan du som företagare läsa samlad information om vad din verksamhet kan göra för att begränsa smittspridning, tillsynsvägledning för restauranger och mycket annat. regeringen.se finns även samlade frågor och svar om vad den tillfälliga pandemilagen innebär och vilka beslut som kan fattas utifrån den.

12 mars: Nedstängningsstöd

Regeringens planerade nedstängningsstöd skickas nu ut på remiss av Finansdepartementet. Stödet ska kunna användas av företag som tvingas stänga sin verksamhet till följ av beslut om nedstängning inom ramen för den nya pandemilagen och täcker upp till 100 procent av företagens fasta kostnader inklusive lönekostnader. Läs mer om förslaget på regeringen.se.

24 februari: Begränsade öppettider och skärpta allmänna råd

Regeringen har fattat beslut som gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettider samt antalet personer som får vistas på i ex butiker, gallerior samt på gym. I dagsläget innebär det:

 • Att samtliga serveringsställen ska stänga 20.30, oavsett om alkohol serveras eller ej. Det är dock möjligt att ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter 20.30.
 • Folkhälsomyndigheten kommer att besluta om ytterligare begränsningar av hur många personer som får vistas i butiker, gallerior och gym.  Regleringarna ändras och tydliggör att man ska gå in ensam om man behöver handla i exempelvis en butik eller galleria, med vissa undantag för exempelvis barn.

De restriktioner som har beslutats, eller kommer beslutas, drabbar berörda branscher hårt och regeringen meddelar därför att man höjer takten i stödåtgärderna.

Läs mer på regeringen.se.

19 februari: Helsingborgs stad efterger tillsynsavgifter för 2021

Kommunstyrelsen kommer att besluta om frågan att efterge tillsynsavgifter för 2021 för alkoholservering, viss livsmedels- och köldmediekontroll samt markupplåtelse för uteserveringar sommarsäsong 2021.

– Det är främst statliga stöd som kan hjälpa de delar av näringslivet som drabbats hårt av pandemin, men jag tycker att det är viktigt att även Helsingborgs stad gör vad vi kan för stötta i dessa svåra tider. Därför följer vi upp förra årets beslut om att efterskänka avgifter för tillsyn av serveringstillstånd och avgifter för uteserveringar med att ge liknade ekonomiska lättnader 2021. Vi gör det för att rädda jobb och för att stadens krogliv ska överleva krisen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Läs hela pressmeddelandet på mynewsdesk.se.

12 januari: Förstärkt och förlängt omsättningsstöd

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 förlängs till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Regeringen har även  meddelat att det kommer att införas ett särskilt omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk person som delägare. Det stödet kommer att omfatta motsvarande tid, dvs. mars 2020 till februari 2021. Även stödnivån höjs från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Läs mer och ansök.

18 december: Nya restriktioner

Fredagen den 18 december presenterades nya restriktioner som gäller från den 24 december till 24 januari. Du har ett ansvar att följa restriktionerna och begränsa smittan, men följande berör eventuellt dig i din roll som företagare eller anställd.

 • Max fyra personer får sitta tillsammans vid samma bord på restauranger.
 • Alkoholförsäljning får inte ske efter kl 20.
 • Max antal personer som besöker köpcentrum, större butiker, gym etc begränsas. Exakta antalet styrs av storleken på lokalen.
 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken i samband med arbetspendling och vid andra tider då det är svårt att undvika trängsel. De nya riktlinjerna träder i kraft den 7 januari.
 • Alla som kan ska jobba hemma. Detta gäller inom stat, regioner, kommun och privat.

Läs mer om de nya restriktionerna på regeringen.se.

15 december: Avgifter efterskänks för hela 2020 för att underlätta för lokala företag

Det har varit ett tufft år för näringsidkare i hela landet och vissa branscher har varit särskilt hårt utsatta. De flesta har gjort allt de kunnat för att tillgodose smittskyddskraven på bekostnad av intäkter. De skärpta nationella råden och föreskrifterna, tillsammans med regeringens beslut om förbud att sälja alkohol efter klockan 20 innebär fortsatta ansträngningar för vissa näringsidkare. Helsingborgs stad väljer därför att sätta in åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska effekterna för dessa aktörer.

Följande åtgärder har nu blivit beslutade i kommunfullmäktige och vinner laga kraft 11 januari:

 • Staden efterskänker socialnämndens avgift för tillsyn av serveringstillstånd år 2020.
 • Staden efterskänker stadsbyggnadsnämndens avgift för markupplåtelse för uteservering under sommarsäsongen (avser perioden 2020-03-15–2020-10-31) och vintersäsongen (avser perioden 2020-11-01–2021-03-14).
 • ·Staden fortsätter tillämpa 180 dagars betaltid för stadens fakturor under 2021 gällande tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen och markupplåtelse.

Näringsidkare som inte har fått någon faktura för tillsyn av serveringstillstånd eller avgift för markupplåtelse för uteservering kommer inte heller få det – avgiften är redan struken eller efterskänkt. Har de fått en faktura för någon av de här avgifterna så ska de inte betala den – de kommer få en kreditfaktura för hela beloppet.

Om en näringsidkare redan har fått en faktura för någon av de här avgifterna och har betalat den så kommer Helsingborgs stad återbetala pengarna så fort som möjligt.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stöd och insatser kring Covid-19. 

FAQ

error

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?