Samlad information om Covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information om vilka åtgärder och möjligheter till stöd som erbjuds.

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför, för att vi eller våra partners ska kunna hjälpa dig vidare. Kontakta oss via kontaktcenter@helsingborg.se.

Den här webbplatsen innehåller information och länkar till myndigheter och organisationer som tillhandahåller covidrelaterad information riktad till företagare. Söker du generell information för privatpersoner eller exempelvis föreningar bör du besöka helsingborg.se/corona.

Nationell och regional information

krisinformation.se finns en samlingssida med all information du som företagare behöver kring stöd, arbetsmiljö, råd och regler.

regeringen.se kan du läsa mer om de åtgärder som vidtagits i syfte att minska pandemins negativa effekt på näringslivet. Där kan du även ta del av regeringens plan för avveckling av restriktioner.

Region Skåne erbjuder kostnadsfri rådgivning för små- och medelstora bolag kring bland annat krediter, anstånd och permittering.

Information från Helsingborgs stad

Framtidscoachen

Familjen Helsingborg, Region Skåne, Tillväxt Helsingborg och Nyföretagarcentrum erbjuder dig som företagare kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Intresserad? Läs mer och anmäl dig på familjenhelsingborg.se.

16 mars: Kommunfullmäktige beslutar om att efterge årsavgifter

Beslutet om eftergift gäller näringsverksamheter som serverar mat eller dryck till allmänheten och har sittplatser på sitt serveringsställe. Det är bara företag som var registrerade vid 2020 års slut och fortfarande vid starten av 2021 som omfattas.

Avgifterna som staden inte fakturerar under 2021 är:

  • årsavgiften för livsmedelskontroll,
  • årsavgiften för kontroll av köldmedia,
  • avgift för tillsyn av serveringstillstånd
  • markupplåtelseavgiften för uteservering sommarsäsongen 2021.

Det här betyder att restauranger, caféer, barer och andra serveringar inte kommer att få dessa fakturor i år. Läs kommunstyrelsens förslag till beslut om eftergift i Helsingborgs stads diarium.

Frågor och svar om avgifter för serveringar och andra livsmedelsföretag.

19 februari: Helsingborgs stad efterger tillsynsavgifter för 2021

Kommunstyrelsen kommer att besluta om frågan att efterge tillsynsavgifter för 2021 för alkoholservering, viss livsmedels- och köldmediekontroll samt markupplåtelse för uteserveringar sommarsäsong 2021.

– Det är främst statliga stöd som kan hjälpa de delar av näringslivet som drabbats hårt av pandemin, men jag tycker att det är viktigt att även Helsingborgs stad gör vad vi kan för stötta i dessa svåra tider. Därför följer vi upp förra årets beslut om att efterskänka avgifter för tillsyn av serveringstillstånd och avgifter för uteserveringar med att ge liknade ekonomiska lättnader 2021. Vi gör det för att rädda jobb och för att stadens krogliv ska överleva krisen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Läs hela pressmeddelandet på mynewsdesk.se.

15 december: Avgifter efterskänks för hela 2020 för att underlätta för lokala företag

Det har varit ett tufft år för näringsidkare i hela landet och vissa branscher har varit särskilt hårt utsatta. De flesta har gjort allt de kunnat för att tillgodose smittskyddskraven på bekostnad av intäkter. De skärpta nationella råden och föreskrifterna, tillsammans med regeringens beslut om förbud att sälja alkohol efter klockan 20 innebär fortsatta ansträngningar för vissa näringsidkare. Helsingborgs stad väljer därför att sätta in åtgärder för att mildra de negativa ekonomiska effekterna för dessa aktörer.

Följande åtgärder har nu blivit beslutade i kommunfullmäktige och vinner laga kraft 11 januari:

  • Staden efterskänker socialnämndens avgift för tillsyn av serveringstillstånd år 2020.
  • Staden efterskänker stadsbyggnadsnämndens avgift för markupplåtelse för uteservering under sommarsäsongen (avser perioden 2020-03-15–2020-10-31) och vintersäsongen (avser perioden 2020-11-01–2021-03-14).
  • ·Staden fortsätter tillämpa 180 dagars betaltid för stadens fakturor under 2021 gällande tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen och markupplåtelse.

Näringsidkare som inte har fått någon faktura för tillsyn av serveringstillstånd eller avgift för markupplåtelse för uteservering kommer inte heller få det – avgiften är redan struken eller efterskänkt. Har de fått en faktura för någon av de här avgifterna så ska de inte betala den – de kommer få en kreditfaktura för hela beloppet.

Om en näringsidkare redan har fått en faktura för någon av de här avgifterna och har betalat den så kommer Helsingborgs stad återbetala pengarna så fort som möjligt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?