Samlad information om Covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information om vilka åtgärder och möjligheter till stöd som erbjuds.

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi på kontaktcenter@helsingborg.se.

Sidan uppdateras kontinuerligt, men hittar du motstridig information ber vi dig att alltid följa råd och riktlinjer från respektive myndighets webbplats.

Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den 22 oktober beslutade regeringen att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Läs hela pressmeddelandet på regeringen.se

Helsingborgs stad satsar 3,15 miljoner på näringslivet

Helsingborgs stad har tagit beslut om ett nytt åtgärdspaket som i ett längre perspektiv kan hjälpa näringslivet att ta sig ur coronakrisen. Den 23 september togs positivt beslut om paketet i Kommunfullmäktige, vilket bland annat innebär att ytterligare lokala insatser kan genomföras.

– I det här läget finns det möjligheter att komplettera med fler lokala insatser för att dels långsiktigt stötta önskvärda förändringar, dels aktivera och förstärka åtgärder för att mildra Corona-effekterna i Helsingborg – därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket till näringslivet på 3,15 miljoner, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Läs mer om satsningen.

Behöver du träffa en framtidscoach?

Nu finns möjlighet för dig som företagare att få kostnadsfri coachning! Din framtidscoach kan stötta dig med traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka i nya banor och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov. Det finns även möjlighet till mentorskap.

Ni börjar med ett 30 minuters startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt. Möten kan ske både online, via telefon eller personliga träffar. Läs mer och anmäl dig här.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om stöd och insatser kring Covid-19. 

FAQ

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Läs mer om vad som gäller för butiker, köpcentrum, gallerior m.m. på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Företag som driver barer, restauranger, caféer och andra serveringar ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Du kan läsa mer om detta här.

 • Arbetsförmedlingen har samlat tips på hur du kan rekrytera personal på olika sätt i samband med coronakrisen. Läs mer här.
 • Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar. De hjälper er att hitta varandra och stöttar i processen kring resursdelning. Vilka regler gäller och hur kan man fördela kostnader? Registrera ert företag och behov på Region Skånes hemsida.
 • Helsingborgs stad erbjuder dig som företagare och är i behov av stöd eller som har frågor om den lokala arbetsmarknaden att ta kontakt med en matchare på Arbetsmarknadsförvaltningen. Staden erbjuder vägledning och rådgivning till företag i frågor som rör kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor. Hör av dig till Näringslivs-och matchningsenheten på telefon 042- 10 46 66 eller via matchning@helsingborg.se.
 • All information om insatser och stödpaket finns att läsa på regeringens hemsida.
 • Läs samlade råd och uppmaningar till verksamheter från Folkhälsomyndigheten på folkhalsomyndigheten.se.
 • Försäkringskassan har samlat information om ersättningar, intyg osv på forsakringskassan.se.
 • Skatteverket.se finns samlad information och stöd kring hur du kan förbättra ditt företags ekonomiska situation.
 • För dig som driver restaurang eller annan typ av servering finns information om bland annat smittspridning och trängsel på livsmedelsverket.se.
 • MSB har samlat information för företagare på krisinformation.se. Om du är i behov av planeringsstöd, läs mer på msb.se.
 • Riksbanken har lanserat ett antal insatser för att minska de ekonomiska effekterna av viruset. Läs om insatserna på riksbank.se.

Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Läs mer om insatser, stöd och rådgivning på Region Skånes hemsida. Där kan du även använda tjänsten för att resursdela permitterad personal.

 • För att stötta det lokala näringslivet under pandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Tillsyn och kontroll:
  Miljöförvaltningen avvaktar med livsmedelskontroller på vårdverksamheter och där riskgrupper finns.
 • Tillstånd:
  Om du som företagare önskar att få tidsfrist, pausa eller avbryta tillståndsprocesser kan du kontakta din handläggare.
 • Avgifter:
  • Om du nyttjar stadens mark till uteservering, kiosk på kvartersmark eller matställe/kiosk/restaurang på allmän platsmark ges du 180 dagars betalningstid på fakturor från staden. Läs hela pressmeddelandet. 
  • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter (*1) som nämns nedan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020. Läs hela pressmeddelandet.
  • Du som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av dig och få anstånd i upp till 180 dagar.
  • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
  • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.
  • NSR, avgifter inom sophämtning.
  • NSVA, avgifter inom VA.
  • Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla (*2).

  *1: Tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

  *2: Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

 • Betalningsfrister:
  Helsingborgs stads målsättning är att betala omedelbart till sina leverantörer.

Här presenteras organisationer som kan hjälpa och stötta dig som företagare. För fler initiativ, besök action.helsingborg.se.

 • Via Tillväxtverket kan små och medelstora företag söka stöd och information. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida. 
 • Nationella företagsakuten erbjuder stöd gällande regelverk, finansiering, personal och hälsa.
 • Företagarna Syd erbjuder kostnadsfri affärsutveckling till dig som har din verksamhet i Skåne och behöver hjälp att utveckla ditt företag med anledning av rådande kris. Läs mer om tjänsten på foretagarna.se
 • Framtidscoach för företag erbjuder dig som företagare kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Intresserad? Kontakta: framtidscoach@drivaeget.se eller 042-18 18 20.
 • IUC Syd och Teknikcollege Skåne erbjuder kostnadsfritt åtgärdspaket för direkta insatser till industriföretag. Gäller medlemsföretag. För mer information och kontaktuppgifter, besök iucsyd.se
 • Coompanion Skåne erbjuder stöd via sin coronajour. Läs mer på Coompanions hemsida,
 • Almis hemsida kan du läsa om hur du gör om du behöver anstånd med amorteringar eller är i behov av finansiering, via exempelvis Brygglån. 
 • Region Skånes företagsakut erbjuder stöd för små- och medelstora företag, i ett samarbete med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Läs mer på skane.se/foretagsakuten.
 • Nyföretagarcentrum har lanserat Nyföretagarhjälpen.se, där du kostnadsfritt kan registrera dig för att få tillgång till webinarium och erbjudanden.
 • Småföretagarnas Riksförbund har skapat en samlingsplats med värdefull information för dig som småföretagare. Läs mer på Småföretagarnas riksförbunds hemsida.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad erbjuder alla kunder möjligheten till 2-timmars fri parkering på vardagar och helger. Läs mer om erbjudandet på helsingborg.se.

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid– 19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du få svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset, convid-19, smittvägar och övriga områden.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan tänka kring ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån coronaviruset. 

Läs fler frågor och svar på Regeringens hemsida kopplat till sjukförsäkringen. 

Besök Arbetsgivarverkets hemsida för att få mer arbetsrättslig information. 

At Verksamt.se they have gathered information from government agencies about the new coronavirus, Covid-19, which is important for you to know about as a business owner.

At the Public Health Organisation of Sweden you can find information on their website.