Håll dig uppdaterad om coronaviruset/covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information kring vilka åtgärder som vidtas för att minska de negativa effekterna för näringslivet. Då det råder stor osäkerhet och läget kan förändras snabbt ber vi dig att hålla dig uppdaterad via myndigheternas hemsidor.

(Sidan uppdaterades senast 19 maj 13:30)

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi här: kontaktcenter@helsingborg.se.

Framtidscoach för företag

Nu finns möjlighet för dig som företagare att få kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Coachningen omfattar flera steg och anpassas efter just dina behov, det finns även möjlighet för mentorskap.

Coachningen börjar med ett 30 minuters startmöte för att diskutera vilka behov du har och hur du vill ta dig framåt. Möten kan ske både online, via telefon eller personliga träffar. Läs mer och anmäl dig här.

Region Skånes nya stödform – omställningscheckar

Region Skåne har tagit fram en ny stödform, omställningscheckar, för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Läs mer om omställningsstödet, vilka kriterier som finns samt hur du ansöker om stödet Region Skånes hemsida.

Nytt krispaket från regeringen

Den 30 april presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. För mer information läs regeringens pressmeddelande.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Innehållet på myndigheternas sidor uppdateras kontinuerligt. Följ alltid råd och instruktioner på myndigheternas hemsidor i första hand. FAQ uppdateras efterhand som ny information kommer. Senast uppdaterad fråga hittar du överst i FAQ. 

FAQ

Alla verksamheter i Sverige är skyldiga att, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Det kan vara att informera allmänheten, undvika att flera personer samlas, markera avstånd i exempelvis köer och erbjuda möjlighet till handtvätt med tvål och vatten. Läs mer om vad som gäller för butiker, köpcentrum, gallerior m.m. på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Företag som driver barer, restauranger, caféer och andra serveringar ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Du kan läsa mer om detta här.

 • Arbetsförmedlingen har samlat tips på hur du kan rekrytera personal på olika sätt i samband med coronakrisen. Läs mer här.
 • Region Skåne matchar företag med personalbehov med företag som varslar och permitterar. De hjälper er att hitta varandra och stöttar i processen kring resursdelning. Vilka regler gäller och hur kan man fördela kostnader? Registrera ert företag och behov på Region Skånes hemsida.
 • Helsingborgs stad erbjuder dig som företagare och är i behov av stöd eller som har frågor om den lokala arbetsmarknaden att ta kontakt med en matchare på Arbetsmarknadsförvaltningen. Staden erbjuder vägledning och rådgivning till företag i frågor som rör kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor. Hör av dig till Näringslivs-och matchningsenheten på telefon 042- 10 46 66 eller via matchning@helsingborg.se.
 • För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Tillsyn och kontroll:
  Helsingborgs stad anpassar tillsyn och kontroll så att den fungerar i samverkan med företaget.  Miljöförvaltningen avvaktar med livsmedelskontroller på vårdverksamheter och där riskgrupper finns.
 • Tillstånd:
  Verksamheter inom Helsingborgs kommun som har uteservering kan ställa i ordning dessa redan nu. Om du som företagare önskar att få tidsfrist, pausa eller avbryta tillståndsprocesser kan du kontakta din handläggare.
 • Avgifter:
  • Om du som företagare nyttjar stadens mark till uteservering, kiosk på kvartersmark eller matställe/kiosk/restaurang på allmän platsmark ges du 180 dagars betalningstid på fakturor från staden. Läs hela pressmeddelandet. 
  • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter (*1) som nämns nedan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020. Läs hela pressmeddelandet.
  • De som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar.
  • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
  • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.
  • NSR, avgifter inom sophämtning.
  • NSVA, avgifter inom VA.
  • Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla (*2).

  *1: Tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

  *2: Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

 • Betalningsfrister:
  Helsingborgs stads målsättning är att betala omedelbart till sina leverantörer.

Här presenteras organisationer som kan hjälpa och stötta dig som företagare. För initiativ från företag till företag, besök action.helsingborg.se.

 • Via Tillväxtverkets utlysning kan små och medelstora företag söka stöd. Ansökningarna ska fokusera på att stötta företag som drabbats, eller riskerar att drabbas av ekonomisk kris på grund av coronapandemin. Läs mer om utlysningen på Tillväxtverkets hemsida. 
 • Nationella företagsakuten erbjuder stöd gällande regelverk, finansiering, personal och hälsa.
 • Företagarna Syd har genom ett samarbete med Region Skåne startat en supporttelefon för företagare som är i behov av affärsutveckling för att hålla sitt företag vid liv under krisen. Hos Företagarna får du hjälp med konkret affärsutveckling för att du ska kunna fortsätta att göra affärer nu och efter Corona. Telefonen bemannas av tre affärsutvecklare och är öppen måndag – fredag 09:00 – 17:00. Direktnummret är 010-198 94 50.
 • Framtidscoach för företag erbjuder dig som företagare kostnadsfri coachning för att ta dig igenom dagens situation och komma stärkt ur den. Det handlar om traditionell rådgivning och affärscoachning men även stöd för att gå igenom din affärsplan, lyfta blicken, tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra ditt arbetssätt. Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig till coachning kontakta:
  framtidscoach@drivaeget.se eller ring på 042-18 18 20.
 • IUC Syd och Teknikcollege Skåne erbjuder kostnadsfritt åtgärdspaket för direkta insatser till industriföretag. Gäller medlemsföretag. För mer information och kontaktuppgifter klicka här.
 • Coompanion Skåne har anpassat sin verksamhet för att kunna hjälpa er företagare under denna kris och ser nu till att finnas mer tillgängliga via mail och telefon för era frågor. Läs mer på Coompanions hemsida, kontakta Åsa Ohlsson på telefon 0733-63 86 23 under vardagar 09.00-16.00 eller maila asa.ohlsson@coompanion.se.
 • Almis hemsida kan du läsa om hur du gör om du behöver anstånd med amorteringar eller är i behov av finansiering.
  Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Läs mer om lånet på Almis hemsida.
 • Region Skåne har startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.
 • Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder en öppen telefonlinje för alla nordvästskånska småföretagare, nystartade och etablerade, som vill ha stöd, hjälp och rådgivning kring vad man kan göra för att hantera konsekvenser av coronaviruset. Ring 042-18 18 20 under vardagar 08.30-12.00. Då kan du även boka ett digitalt möte.
 • Småföretagarnas Riksförbund har skapat en samlingsplats med värdefull information för dig som småföretagare. Läs mer på Småföretagarnas riksförbunds hemsida.
 • Alla verksamheter i Sverige, privata som offentliga, ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. För dig som företagare kan det, beroende på vilken typ av verksamhet du driver, innebära att markera avstånd, informera, möblera om, hålla digitala möten osv. För exempelvis restauranger, caféer och barer gäller särskilda åtgärder, se nedan. Läs det fullständiga dokumentet Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (uppdaterad 1 april)
 • Från och med den 25 mars föreskriver Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Enligt föreskrifterna är det viktigt att säkra upp så att det inte blir trängsel vid eventuell köbildning. Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Läs utökad information här, eller på  Folkhälsomyndighetens webbsida.
 • Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida ang covid-19.

All information om insatser och stödpaket finns att läsa på regeringens hemsida.

 • Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterade den 30 april ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Läs mer om omställningsstödet i regeringens pressmeddelande.
 • Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Begränsningen är ett förbud som, om det bryts, kan resultera i böter eller fängelsestraff. Läs mer på Polisens hemsida. 
 • Den 7 april trädde en ny lag i kraft som innebär att företag kan få ekonomiskt stöd från staten för att låta personal gå ner i arbetstid istället för att säga upp dem. Stödet, som kan godkännas retroaktivt från 16 mars, innebär att företagens personalkostnader kan halveras samtidigt som de anställda får behålla över 90 procent av lönen. Regeringen har dessutom meddelat att stödet kommer förstärkas ytterligare under maj, juni och juli så att företagens personalkostnader kan minska mer. Läs mer om korttidspermittering på regeringens hemsida eller ansök hos Tillväxtverket. 
 • Arbetsgivaravgifterna sänks mellan 1 mars och 30 juni 2020. Det införs även en nedsättning av egenavgifterna för att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare. Läs mer om sänkta socialavgifter. 
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i vissa utsatta branscher (bl. a sällanköpshandel, hotell, restaurang) kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran. Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand via länsstyrelserna. Läs mer om den tillfälliga rabatten.
 • Regeringen har infört nya regler som innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Därmed kan många företagare få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Läs mer om skattelättnaden. 
 • Under april och maj kommer staten tillfälligt ta hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen. Läs mer om sjuklönekostnader. 
 • Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag om att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. De nya reglerna innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Läs mer om anstånd med skattebetalning. 
 • Onsdagen den 25 mars presenterades en lånegaranti till företag som drabbats negativt av virusutbrottet. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Riksgälden ställer ut garantin till kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan ansöka om lån inom garantiprogrammet genom att vända sig till sin långivare/bank. Läs mer om den statliga lånegarantin. 
 • Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna. Läs mer om utökade lånemöjligheter. 
 • Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020. Läs mer om regeringens krispaket för svenska småföretag.
 • Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Det nya förslaget gäller från och med den 11 mars 2020.  Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för arbetsgivare som driver aktiebolag. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att arbetstagaren som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att arbetstagaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.  
 • Smittbärarpenning: På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om vad det innebär för sig som har aktiebolag eller enskild firma. På Försäkringskassans hemsida kan du också ansöka om smittbärarpenning.  
 • I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Mer information och ansökan hos Skatteverket hittar du här. 
 • Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Livsmedelsverket har samtal information för dig som driver verksamhet med kök och servering. Läs den samlade informationen på Livsmedelsverkets hemsida.

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  

Håll dig uppdaterad via Svenskt näringslivs hemsida.

För mer regional och lokal information från Svenskt Näringsliv klicka här.

Handelskammaren följer utvecklingen kopplat till coronaviruset och de åtgärder som Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen presenterat och de förklarar vad de olika åtgärderna innebär för dig som företagare. Läs mer på Sydsvenska Handelskammarens hemsida. 

Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Läs mer på Region Skånes hemsida. 

Region Skåne har tagit fram en ny stödform, omställningscheckar, för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Läs mer om omställningsstödet, vilka kriterier som finns samt hur du ansöker om stödet Region Skånes hemsida.

Regionen har också startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Du kan även använda tjänsten för att resursdela permitterad personal som Region Skåne tagit fram, genom att klicka här.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad erbjuder alla kunder möjligheten till 2-timmars fri parkering på vardagar och helger.

För de som använder kommunens parkeringsappar införs den 28 mars en möjlighet för upp till två timmars gratisparkering när de gynnar näringsverksamheterna i centrum, både vardag och helg. 

Gratisparkeringen är förlängt till den 31 maj. Erbjudandet ger möjlighet till 2 timmars avgiftsfri parkering för den som besöker city. Särskilda parkeringskoder lämnas ut av personal vid inköp i affärer och andra näringsställen men finns också på stadens betalautomater samt på stadens hemsida. Rabattkoderna distribueras till era näringsverksamheter via Helsingborg City. Rabattkoderna fungerar som en daglig engångskod.

Planeringsstödet vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till för kunna möta vårdbehovet i rådande situation. Det är regionen mycket tacksamma för! Läs mer om hur du kan hjälpa till på Region Skånes hemsida.

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på Utrikesdepartementets hemsida. 

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid– 19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du få svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset, convid-19, smittvägar och övriga områden.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan tänka kring ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån coronaviruset. 

Läs fler frågor och svar på Regeringens hemsida kopplat till sjukförsäkringen. 

Besök Arbetsgivarverkets hemsida för att få mer arbetsrättslig information. 

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

Riksbanken har föreslagit ett antal åtgärder som innebär att bankerna kan låna pengar hos riksbanken till lägre ränta, att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på riksbankens hemsida.

At Verksamt.se they have gathered information from government agencies about the new coronavirus, Covid-19, which is important for you to know about as a business owner.

At the Public Health Organisation of Sweden you can find information on their website.