Frukostmöte med trygghet för näringslivet på agendan

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Målet är att Helsingborgs ska ha det bästa företagsklimatet bland större städer 2023. 61 procent av svenska företag prioriterar minskad brottslighet och ökad trygghet högst för ett bättre företagsklimat. 81 procent av företagen i Helsingborg är oroliga för att utsättas för brott. Därför har Helsingborgs stad och polisen utökat sitt samarbete med företag i staden.

Företagarna Helsingborg, Helsingborgs företagsgrupper, Helsingborg City, Polisen och Helsingborg har nyligen undertecknat en avsiktsförklaring för sunt företagsklimat i Helsingborg. Målet är att öka kunskapen kring brottsförebyggande arbetet och trygghetsskapande åtgärder. Samtidigt ska det skapas effektiva kommunikationsvägar för samverkan. Detta ska leda till att minska den osunda konkurrensen och främja de företag som sköter sig.

Trygghetsmöte 15 december 2022
Trygghetsmöte 15 december 2022 på Nowaste

Joakim Andersson, ordförande för Företagarna Helsingborg representerar 350 företagare i Helsingborg.

– Jag och Anders Asp, som är ordförande för Helsingborgs Företagsgrupper är överens om att vi nu måste spetsa till det och komma fram till vilka mål vi ska arbeta mot. Vi måste även vara överens om vem som gör vad och göra en tidsplan. Företagarna är mycket här och nu och därför får det inte dra ut för långt på tiden. Företagen, polisen och Helsingborgs stad både kan och måste arbeta tillsammans för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Joakim Andersson, ordförande för Företagarna Helsingborg, närvarade under frukostmötet gällande trygghetsfrågorna på Nowaste.
Joakim Andersson, ordförande för Företagarna Helsingborg, närvarade under frukostmötet gällande trygghetsfrågorna på Nowaste.

Så här säger Christian Orsing, (M) kommunstyrelsens ordförande om avsiktsförklaringen:

– Det ska vara säkert, tryggt och attraktivt att driva företag i Helsingborg. Avsiktsförklaringen om sunt företagsklimat ska bland annat motverka att seriösa företag riskerar att slås ut av osund konkurrens, den svarta ekonomin och parallellsamhället. Det är ett viktigt steg i rätt riktning att Helsingborgs stad och Polisen tillsammans med Helsingborgs Företagsgrupper, Företagarna Helsingborg och Helsingborgs City kommer att avsätta tid och resurser för att tillsammans arbeta för ett sunt företagsklimat.

Detta var det första frukostmötet och i framtiden kommer staden att arrangera fler frukostmöten med aktuella teman. Speciellt tack till Nowaste Logistics som inte bara lånade ut sina lokaler utan även berättade om sin verksamhet och hur de arbetar med social hållbarhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00