Franchisetorget kommer till Helsingborg

Franchisetorget kommer till Helsingborg den 21 september och ger information om vad franchise innebär, samt har med sig företag som söker franchisetagare i regionen. Under en informations- och inspirationskväll får du en god inblick i franchise och kunskap i vad det innebär om man vill starta eget som franchisetagare.

Du är varmt välkommen redan från kl 17.30. Du registreras och bjuds på fika samt får möjlighet att träffa oss innan vi startar igång kl 18.00. Var på plats senast kl 17.55. Läs mer och anmäl dig via franchisetorget.se.

Vad är franchising? Ett franchisesystem består av en franchisegivare och ett antal franchisetagare där franchisegivaren hyr ut sitt varumärke och sina driftsmetoder till franchisetagaren. Med ett sådant koncept kan du slippa gå igenom de svårigheter och misstag som så många nyföretagare tvingas gå igenom till följd av bristande erfarenhet.

Vad innebär franchising för dig? För dig innebär franchising en möjlighet att dra nytta av ett redan existerande varumärke och ett fungerande affärskoncept. Mot ersättning får du som franchisetagare gå in i en färdigt koncept. Franchising bygger på ett samarbete mellan två självständiga parter. Du driver ditt eget företag och är ägarmässigt oberoende.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?