Framtidscoach till företagare

Samtliga kommuner i Familjen Helsingborg inledde i maj 2020 ett samarbete med Nyföretagarcentrum och Tillväxt Helsingborg med syfte att ge rådgivning och mentorskap till småföretag i regionen för att överleva coronakrisen och komma stärkta ur den. Framtidscoachen ska i första hand göra en direkt insats för företagen i Familjen Helsingborg i dagens situation men vi vill även ta fram ett långsiktigt arbetssätt för att främja entreprenörskap och innovation i regionen.

Det handlar bland annat om traditionell rådgivning och affärscoachning samt hur man som företag kan ta sig igenom en kris genom att gå igenom affärsplan, lyfta blicken och tänka ”utanför boxen” och eventuellt förbättra sitt arbetssätt.

Rådgivningens huvudfokus ligger på följande område:

  • Ekonomi–på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling-affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer -stärka och utveckla.
  • Marknadsföring-digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper, nätverk.
  • Avtal–hyra, leverantör, övriga avtal –analysera, kommunicera & förhandla.
  • Anställa–avtal, attrahera rätt kompetens, vilka stöd finns.
  • Dig som företagare–egen situation, försäkringar, nätverk & stöd, samarbete.

Har du ställt om och behöver ny kompetens?

I slutet av 2020 ansökte projektet om medfinansiering från Region Skåne som beviljande ansökan om 750 000:- för att kunna skala upp, förlänga och utveckla den verksamhet vi redan hade igång. Utvecklingen innebär bland annat att vi utökar rådgivningsdelen med en ”anställadel”

En del företag ställer om och behöver ny kompetens, andra företag går trots/tack vare Corona väldigt bra och behöver anställa. Vi vill visa småföretag att det inte behöver vara så krångligt att anställa.

Var, när och hur du vill

Framtidscoachen utvecklas även digitalt. Vi har slutit ett 1 års långt avtal med den digitala plattformen Entreprenerdy. I detta digitala system får vi:

  • Ett digitalt verktyg för stöd genom hela företagarresan.
  • Tillgänglighet 7/24/365 –inte kalenderberoende.
  • Ett gemensamt verktyg för både företag, partners och kommuner.

Idag har över 50 företag fått hjälp från Framtidscoachen. En av företagarna säger:

”Varje gång jag träffar dig som coach så händer det något positivt i mitt företags utveckling–jag får stöd för mina tankar och vågar genomföra de idéer vi diskuterat ”.

Familjen Helsingborg ser ett behov av coaching, utöver de insatser som staten, regionen och kommunerna ger, för att stötta företagen i denna märkliga tid. Det känns jättebra att vi nu kan förlänga arbetet med Framtidscoachen till hela 2021 och därmed nå fler företag i behov av stöttning och rådgivning. Att vi dessutom utvecklas med en digital plattform är ett steg i rätt riktning. Vi vill nå så många som möjligt och att få ytterligare en ingång till rådgivning och stöttning hoppas vi ska öppna upp för fler företag att komma i kontakt med oss. Den direkta insatsen till företagen är att hen ska få möjlighet att analysera företagets situation och att få hjälp att hitta möjliga vägar ur de situationer som kan uppstå eller har uppstått på grund av Corona, säger Lisa Enström projektledare.”

”Vi ser ett stort behov av fortsatt coaching till företag som drabbats av den situation vi nu befinner oss i, vissa branscher har mer akuta problem att hantera och andra branscher kommer senare i processen. Vi coachar företagen för att se vad som kan göras i omställningen för att utveckla företagen till ”efter Corona” eller det ”nya normala”. Vi ser över vilken hjälp och vilka möjligheter som finns, säger Anneli Ödén, Framtidscoach.

Är ditt företag intresserad av att veta mer eller anmäla sig till coachning görs det via: framtidscoach@drivaeget.se
Telefon: 042-18 18 20

Det går även bra att kontakta näringslivskontoret i din kommun för ytterligare information.

För mer information

Läs mer på familjenhelsingborg.se.
Anneli Öden, Framtidscoach, anneli.oden@nyforetagarcentrum.se, 0704-18 18 36
Henrik De Vries, Framtidscoach, henrik.devries@tillvaxthelsingborg.se, 0709-700 608
Lisa Enström, Projektledare, Familjen Helsingborg, lisa.enstrom@helsingborg.se, 070-8701969

Familjen Helsingborg är: Bjuv Båstad Helsingborg Höganäs Klippan Landskrona Perstorp Svalöv Åstorp Ängelholm Örkelljunga.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?