Fortsatt starkt nyföretagande i Helsingborg

Under 2018 registrerades 1 031 nya företag i Helsingborg, vilket var en minskning med 2,8% men ändå bland de högsta siffrorna någonsin. Sedan många år tillbaka ligger nyföretagandet stabilt runt cirka 1000 nya företag per år, med viss variation.

Helsingborg placerade sig 2018 därmed återigen på fjärde plats av Sveriges 15 största städer när det gäller antal nystartade företag per 1000 invånare, efter de tre storstäderna. I både Skåne och Sverige som helhet minskade nyföretagandet, med 4% respektive 6,6%.

Att det startas företag är viktigt, men minst lika viktigt är att de företag som startas fortsätter att utvecklas. Om ditt företag behöver hjälp att växa finns det i vårt nätverk olika aktörer som kan stötta, dels i form av hjälp att hitta kapital och kompetens såsom Almi, Connect eller Tillväxt Helsingborg, dels genom tillväxtfokuserade utbildningar som Business academy. Är ditt företag tech-orienterat finns ThinkAccelerate dit du som företag ansöker om att bli antagen till ett 3-månaders program. Verkar företaget inom e-handel finns e-handelsinkubatorn på E-commerce Park of Sweden.

I slutet av 2018 fanns det totalt 14 527 företag i Helsingborg, en ökning med över 20% sedan år 2000. Företagen spänner över 615 olika branscher, vilket motsvarar 75% av alla branscher.

Källa: Bolagsverket

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Antal nyregistrerade företag för helår (AB, E, HB, KB)

20142015201620172018Förändring 17-18
Helsingborg1 0379271 0321 0611 031-2,8%
Skåne8 0098 0788 6348 4998 155-4,0%
Sverige62 37264 62568 79368 11263 620-6,6%
Familjen Helsingborg (Nordvästskåne)2 1111 9712 1842 2212 074-6,6%