Fortsatt starkt nyföretagande i Helsingborg

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under 2018 registrerades 1 031 nya företag i Helsingborg, vilket var en minskning med 2,8% men ändå bland de högsta siffrorna någonsin. Sedan många år tillbaka ligger nyföretagandet stabilt runt cirka 1000 nya företag per år, med viss variation.

Helsingborg placerade sig 2018 därmed återigen på fjärde plats av Sveriges 15 största städer när det gäller antal nystartade företag per 1000 invånare, efter de tre storstäderna. I både Skåne och Sverige som helhet minskade nyföretagandet, med 4% respektive 6,6%.

Att det startas företag är viktigt, men minst lika viktigt är att de företag som startas fortsätter att utvecklas. Om ditt företag behöver hjälp att växa finns det i vårt nätverk olika aktörer som kan stötta, dels i form av hjälp att hitta kapital och kompetens såsom Almi, Connect eller Tillväxt Helsingborg, dels genom tillväxtfokuserade utbildningar som Business academy. Är ditt företag tech-orienterat finns ThinkAccelerate dit du som företag ansöker om att bli antagen till ett 3-månaders program. Verkar företaget inom e-handel finns e-handelsinkubatorn på E-commerce Park of Sweden.

I slutet av 2018 fanns det totalt 14 527 företag i Helsingborg, en ökning med över 20% sedan år 2000. Företagen spänner över 615 olika branscher, vilket motsvarar 75% av alla branscher.

Källa: Bolagsverket

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Antal nyregistrerade företag för helår (AB, E, HB, KB)

2014 2015 2016 2017 2018 Förändring 17-18
Helsingborg 1 037 927 1 032 1 061 1 031 -2,8%
Skåne 8 009 8 078 8 634 8 499 8 155 -4,0%
Sverige 62 372 64 625 68 793 68 112 63 620 -6,6%
Familjen Helsingborg (Nordvästskåne) 2 111 1 971 2 184 2 221 2 074 -6,6%

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00