Fortsatt stark utveckling av turismen i Helsingborg 2018

2018 blev ännu ett starkt år för besöksnäringen i Helsingborg. Året kantades av ett antal stora evenemang som till exempel SM-veckan, Drömljus och Eskilscupen 50 år, vilket bidragit till den fortsatt gynnsamma utvecklingen av Helsingborg som turiststad.

Både övernattningarna på hotellen och det totala antalet gästnätter var fler än någonsin tidigare och uppgick till strax över 787 000 vilket är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2017. De internationella gästnätterna minskade dock jämfört med året innan (-2,9 procent), vilket får ses i ljuset av en stark ökning under de senaste åren. Den största utländska marknaden är Tyskland följt av Danmark, Storbritannien och Norge.

Bland Sveriges tio största städer placerar sig Helsingborg på fjärde plats i fråga om antalet hotellövernattningar, samt femte plats efter beläggningsgrad 2018.

– Besöksnäringen tillsammans med övriga näringsidkare i Helsingborgs stad är viktig och skapar välbehövliga jobb. Genom fler etableringar med bland annat nya hotell, attraktioner och evenemang ser vi en allt större potential för fortsatt tillväxt och ännu fler jobb. Det är oerhört glädjande att stadens satsningar ger resultat, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M).

Enligt kundundersökningen ”Turista i Sverige” är 82,2 procent av dem som senast besökte Helsingborg nöjda eller mycket nöjda med besöket generellt sett. Bilden av Helsingborg i undersökningen är positiv, och staden står sig väl i förhållande till motsvarande städer och andra större turistorter. Helsingborg får bäst betyg i upplevelsen av sevärdheter, utbud av mat och dryck samt en bra atmosfär, där runt en tredjedel svarade att staden väl eller mycket väl motsvarade förväntningarna.

– Nöjda kunder är våra bästa ambassadörer för staden och för att fler ska besöka oss. En stor andel besökare väljer resmål just på rekommendation, säger Emma Håkansson, turism- och destinationsutvecklingschef i Helsingborgs stad.