För ett tryggare Helsingborg

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

En nyligen publicerad rapport från Företagarna med titeln ”Brott mot företagare” avslöjar en oroande minskning av anmälningsbenägenheten bland företagare de senaste åren. Det främsta skälet till att brott inte polisanmäls är att företagare ofta inte ser något värde i att göra det. För att öka företagares benägenhet att anmäla brott och därigenom förbättra stadens brottsstatistik krävs åtgärder från både polisen och det lokala näringslivet.

Frukost för näringslivet i Helsingborg

Den 27 oktober samlades företagare från Helsingborg och representanter från Helsingborgs stad på Kinnarps på Berga industriområde för att diskutera stadens trygghetsarbete.

Näringslivsdirektör, Fredrik Wahrolén, och Carola Netterlid, chef för enheten företagsklimat i Helsingborgs stad, öppnade frukosten genom att understryka vikten av trygghet för företag i staden. De betonade att Helsingborg måste vara en plats där företag trivs och kan växa. Trygghetsfrågan är särskilt prioriterad för företagarna i Helsingborg.

Som ett led i det pågående arbetet undertecknade Företagarna Helsingborg, Helsingborgs företagsgrupper, Helsingborg City, Polisen och Helsingborgs stad en Avsiktsförklaring. Den syftar till att skapa ett sunt företagsklimat i staden och tillsammans jobba med trygghetsfrågan. Målet är att öka medvetenheten om brottsförebyggande åtgärder samt etablera effektiva kommunikationsvägar för samverkan. Denna gemensamma insats strävar efter att minska osund konkurrens och gynna de företag som följer lagar och regler.

Under mötet diskuterades den nuvarande säkerhetssituationen i Sverige, med särskild fokus på företagens anmälningsbenägenhet. Statistik visar en markant minskning från 57 procent år 2020 till under 30 procent år 2022 när det gäller anmälning av brott. Det främsta skälet till att brott inte anmäls är att många företagare inte ser något konkret resultat av att anmäla eller upplever processen som krånglig.

Helsingborg, en föregångare i arbetet

Pontus Lindström från Företagarna påminde om att trots de dystra siffrorna är Helsingborg föregångare när det gäller att hantera dessa utmaningar. Det görs många insatser och det är viktigt för företagare att engagera sig i arbetet för att skapa en tryggare miljö för sina verksamheter.

Under mötet presenterades även statistik och åtgärder som genomförs i staden och i hela landet. Peter Karström, kommunpolis, betonade vikten av att anmäla brott, även om det kan vara frustrerande när vissa ärenden inte leder till gripanden. Anmälningarna är avgörande för polisens arbete och hjälper dem att prioritera olika brottsområden.

Inbrott och skadegörelse – vanligaste orosmolnen

Helsingborg var den första staden i Sverige att kartlägga otryggheten bland företagare, och samarbetet med Stiftelsen Tryggare Sverige inleddes redan 2020. Peter Strandell, verksamhetschef region syd för stiftelsen Tryggare Sverige presenterade de viktiga resultaten från den senaste undersökningen, som också låg till grund för Avsiktsförklaringen om ökat samarbete.

Resultaten från undersökningen visade att inbrott och skadegörelse var de brott som orosmolnen flest företag, och dessa brott rapporterades också som de vanligaste. Dessa rädslor är kopplade till både upplevd och faktisk otrygghet.

Strandell avslöjade att en ny undersökning planeras för 2024, vilket kommer att ge värdefull information om trygghetssituationen i Helsingborg och möjliggöra för fortsatta insatser.

Snabb rapportering av brott och händelser

Hanna Candell från Helsingborgs City delade även med sig av framgångsrika insatser för att öka tryggheten i stadens centrum. Hon framhävde vikten av att fokusera på positiva åtgärder och samverkan mellan företag för att skapa ett bättre och säkrare affärsklimat. Candell presenterade en app som medlemmar i Helsingborgs City använder för att snabbt rapportera brott och händelser av relevans för företagare. Detta ledde nyligen till ett framgångsrikt gripande av en misstänkt person efter en serie skadegörelser i staden.

Tillsammans för ett tryggare Helsingborg

Tillsammans arbetar företagare, staden och polisen för att göra Helsingborg till en säkrare plats att driva företag i. Möten som detta kommer att fortsätta, och fler frukostmöten med aktuella teman planeras framöver för att stärka samarbetet och öka säkerheten i staden.

Ett speciellt tack riktades till Kinnarps som generöst ställde sina lokaler till förfogande och delade med sig av information om sin verksamhet.

Ta del av presentationen från frukosten här. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00