Brottslighet mot företag het fråga på Näringslivsfrukost

Bluffakturor, IT-brott och utpressning. Det är tre typer av brottslighet som i allt högre utsträckning drabbar företag. Men polis, kommun och organisationer arbetar intensivt för vända utvecklingen.

Temat för Näringslivsfrukosten den 18 oktober var brottslighet mot företag. En av talarna var Karl Lallerstedt, säkerhetspolitiskt ansvarig på Svenskt näringsliv. Han presenterade en undersökning som visar att antalet anmälda utpressningsbrott femdubblades mellan 1990 och 2010. Bakom brotten finns oftast tungt kriminella personer. Bland de tillfrågade företagare rankas kriminalitet som det femte största problemet för deras verksamhet.

– Det är naturligtvis oroande. Från vår sida ska vi göra djupare studier på detta. Men polisen behöver också förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Kommuner måste å sin sida få med näringslivsperspektivet i säkerhetsfrågor, säger Karl Lallerstedt.

Karl Lallerstedt var en av talarna på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Karl Lallerstedt var en av talarna på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Arbetet mot brottslighet som riktar sig mot företagare står högt på agendan hos både Helsingborgs stad och polisen. Mats Berggren arbetar på polisens underrättelseenhet i region syd. De har nyligen nystat upp en mångmiljonhärva av it-bedrägerier som drabbat ett stort antal företag och organisationer.

– Åtalet omfattar 11 personer som har kommit över 50 miljoner kronor, säger Mats Berggren.

Bedragarna har kapat mejlkonton via en server i Polen. De har sedan via det kapade kontot skickat mejl med en bilaga till andra personer i företaget. Bilagan har innehållet en trojan som infekterat företagets system. Tack vare det har bedragarna bland annat beställt varor i företagets namn.

– De har också kapat IP-telefoner och på så sätt kunna ringa från företagens nummer. Vi fick in flera anmälningar om företag som fick fakturor på saker som var beställda i deras namn. Det var så vi kunde börja nysta i det och vi har jobbat med ärendet som en nationell prioritet, säger Mats Berggren.

Mats Berggren arbetar på polisens underrättelseenhet . Bild Martin Strandberg

Han betonar också vikten av att företag anmäler bedrägerier och utpressningsförsök.

– Det är lätt att tänka att anmälningar pekar ut brister i it-säkerhet och skadar varumärket. Men anmäler man inte kommer vi aldrig att komma till rätta med detta, säger Mats Berggren.

Fredrik Ever Banke är säkerhetschef i Helsingborgs stad. Staden arbetar i en samverkansgrupp med olika förvaltningar och Skatteverket för att motverka ekonomisk brottslighet.

– Det handlar till exempel om att jobba mot penningtvätt. I dag ser samhället ut som så att de pengar som inte kan tvättas är inget värda för kriminella. Men där har också vanliga medborgare ett ansvar. Att köpa billig kebab eller gå och klippa sig väldigt billigt är att gynna ekonomisk brottslighet, säger han.

Nästa näringslivsfrukost arrangeras 29 november.