Bra år för turismen i Helsingborg

2017 blev ännu ett bra år för besöksnäringen i Helsingborg. Staden hade nionde flest kommersiellt övernattande besökare i Sverige, antalet internationella besökare ökade kraftigt och både övernattningarna på hotellen och det totala antalet gästnätter var fler än någonsin. Däremot minskade de nationella gästnätterna något mot året innan.

Under 2017 genomfördes nästan 771 000 kommersiella övernattningar på stadens hotell, vandrarhem och campingar, vilket innebär att Helsingborg placerar sig på platsnio bland Sveriges kommuner. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med närmare 1,3 procent, eller 9 678 gästnätter, jämfört med 2016.

Ökningen av antalet gästnätter i Helsingborg under 2017 var lägre än motsvarigheten för riket, som låg på 2,5 procent, men högre än för Skåne, som med 5,73 miljoner övernattningar endast ökade med 0,1 procent. Med 13,5 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter stod Helsingborg för något mer än var åttonde gästnatt i Skåne under 2017.

Antalet internationella gästnätter ökade under 2017, medan de nationella minskade med 3 procent. Samma trend går igen i flera större städer och i Skåne som helhet. I Sverige som helt ökade dock de nationella gästnätterna med 1,9 procent.

Årsrapport – Besöksnäringen i Helsingborg 2017, pdf 2,84 mb