Besöksnäringen går starkt i Helsingborg

Besöksnäringen går fortsatt starkt lokalt, regionalt och nationellt. De preliminära siffrorna för helåret 2018 visar att Helsingborg ökat antalet gästnätter mot föregående år med 1,9 procent till 785 968. Det motsvarar nära 15 000 fler än föregående år, som redan var det högsta någonsin.

Tillväxten fortsätter således från redan höga nivåer, men ligger lägre än för Skåne (4,7 procent) och riket (3,5 procent). De internationella gästnätterna minskade efter att de ökade rejält under 2017, medan de nationella tog ett rejält kliv framåt.

Beläggningsgraden för stadens hotell var sammanräknat 66,1 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Det en fortsatt mycket bra siffra, högre än de flesta andra jämförbara städer samt Skåne- och rikssnittet (61,0 respektive 58,2 procent).

Det händer en del i besöksnäringen i Helsingborg just nu. Branschen skriker efter arbetskraft och i januari arrangerades WorkWalk för första gången, ett initiativ för att visa upp besöksnäringens möjligheter där högstadieelever och arbetssökande fick möjlighet att besöka en blandning av företag och få större inblick i vilka möjligheter som finns. I slutet av januari anordnades även stadens första Kallbadsvecka, som gav genomslag medialt nationellt och har ambitionen att bli ett återkommande evenemang framöver.

Läs gärna senaste Näringsrikt. En översikt över ett antal saker som händer i det lokala näringslivet och frågor kopplade till detta.

Gästnätter januari-oktober 2018

Gästnätter totaltUtveckling totaltSvenska gästnätter utvecklingInternationella gästnätter utvecklingBeläggningsgrad hotellUtveckling beläggningsgrad (procentenheter)
Helsingborg688 5081,2%3,1%-5,1%68,7%1,5
Skåne 5 339 1464,3%3,0%8,6%62,3%1,1
Sverige54 177 1883,6%2,1%7,9%59,3%0,0
Familjen Helsingborg (Nordvästskåne)1 626 04811,1%11,9%7,6%58,3%0,3