Attraktivt läge – Helsingborg på plats tre i Sverige

Helsingborg utsågs nyligen till Sveriges tredje bästa logistikläge 2019, upp en placering mot året innan. Det bekräftar att staden har ett strategiskt läge med stark infrastruktur som binder samman marknader bortom regionen.

Stadens position som ledande inom livsmedelslogistik förstärks ytterligare när Helsingborgs hamn nu utökar med ytterligare ett veckoanlöp, i form av en direktlinje med bananer som återkommer efter ett års frånvaro. Samtidigt är hamnen utsatt för punktstrejker under en nationell konflikt, med ökade kostnader och risk för att last flyttas till lastbil från kontinenten på kort sikt. Först i april förväntas livsmedelsbranschen påverkas i stor skala om strejken fortsätter. Här är det viktigt att hitta långsiktiga spelregler för en nationellt strategiskt viktig näring, samtidigt som de viktiga logistikflödena påverkas i så liten utsträckning som möjligt.

Hur bra stadens logistiska läge är för den nordiska marknaden understryks av trädgårdshandlaren Plantagens nya logistikcenter på 15 000 kvadratmeter som invigdes vid årsskiftet. Stora delar av den nordiska logistiken centraliseras nu till centret, som packar och distribuerar blommor och plantor till deras butiker i Norden.

Staden är också en av tre tänkbara kandidater, tillsammans med Skellefteå och Luleå för en miljardsatsning av det statliga gruvbolaget LKAB. Det gäller omvandling av gruvavfall till säljbara produkter. Trots att Helsingborg ligger långt ifrån gruvorna, där råmaterialet förädlas i ett första steg, är staden en kandidat i och med en fullskalig hamn redo för stora volymer, samt närliggande kemisk industri.