Ansök om stöd från Evenemangsfonden

Din ansökan om stöd från Evenemangsfonden gör du på nätet. För att ansökan ska vara komplett måste du fylla i alla uppgifter som efterfrågas. Ansökan beräknas ta cirka 15-30 minuter att fylla i. Du måste fylla i hela ansökan på en gång.

I slutet av ansökan finns det möjlighet att bifoga filer som exempelvis dokument, filmklipp eller ljudinspelning.

Fyll i din ansökan så specificerat som möjligt. Vid bedömning av evenemang eller möte läggs stor vikt utifrån uppvisad ekonomiskt kalkyl samt hur väl genomtänkt planen för genomförande är. Ansökan till Evenemangsfonden måste vara inne minst tre månader innan planerat möte/evenemang.

Det är viktigt att du är sanningsenlig i uppgifterna du anger i din ansökan, senast tre månader efter det att evenemanget eller mötet avslutats skall redovisning för projektet lämnas in till Evenemangsfonden.

Villkor för att söka stöd från Evenemangsfonden.
E-tjänst för att söka stöd från Evenemangsfonden

Datum 2019 för ansökan och beslut

  • Omgång fem. Sista ansökningsdag 14 augusti. Beslut meddelas vecka 36.
  • Omgång sex. Sista ansökningsdag 1 oktober. Beslut meddelas vecka 43.
  • Omgång sju. Sista ansökningsdag 29 oktober.Beslut meddelas vecka 47.

Fondens syfte

För att utveckla Helsingborg som evenemangs- och turistdestination behövs bland annat ett varierat och rikt evenemangsutbud säkerställas. Detta görs genom värvning av nya evenemang, stöd och utveckling av lokala återkommande evenemang samt produktion av egna evenemang. Syftet är att skapa en bra mix av upplevelser och staden blir då mer attraktiv att leva och verka i.

Fondens uppgift

Evenemangsfondens uppgift är att säkerställa rätt typ av stöd för att önskvärda evenemang och möten ska kunna genomföras i Helsingborg.

Fondens mål

Det långsiktiga målet med Evenemangsfonden är att stärka destinationen och dess konkurrenskraft för att öka antalet besökare med anledning av evenemang och möten i Helsingborg. Det årliga målet är att främst stödja initiativ som anses komplettera evenemangsutbudet i Helsingborg och som samlat förväntas generera en bruttoomsättning på cirka 40 miljoner kronor för näringslivet i Helsingborg.