Ansök om stöd från Evenemangsfonden

Din ansökan om stöd från Evenemangsfonden gör du på nätet. Det är bara föreningar och företag som kan söka. Om du inte är företags- eller föreningskund behöver du först registrera ditt företag/förening. Detta görs i samband med din ansökan. Så fort du fått ett meddelande om att din registrering blivit godkänd kan du gå vidare med din ansökan. Detta kan ta ett par dagar.

För att ansökan ska vara komplett måste du fylla i alla uppgifter som efterfrågas. Ansökan beräknas ta cirka 15-30 minuter att fylla i. Du måste fylla i hela ansökan på en gång.

I slutet av ansökan finns det möjlighet att bifoga filer som exempelvis dokument, filmklipp eller ljudinspelning.

Fyll i din ansökan så specificerat som möjligt. Vid bedömning av evenemang eller möte läggs stor vikt utifrån uppvisad ekonomiskt kalkyl samt hur väl genomtänkt planen för genomförande är. Ansökan till Evenemangsfonden måste vara inne minst tre månader innan planerat möte/evenemang.

Det är viktigt att du är sanningsenlig i uppgifterna du anger i din ansökan, senast tre månader efter det att evenemanget eller mötet avslutats skall redovisning för projektet lämnas in till Evenemangsfonden.

Villkor för att söka stöd från Evenemangsfonden.
Sök stöd från Evenemangsfonden i Rbok.

Datum 2022 för ansökan och beslut

  • Sista ansökningsdag, 4 januari,  beslut vecka 4
  • Sista ansökningsdag 1 mars, beslut vecka 12
  • Sista ansökningsdag 3 maj,  beslut vecka 21
  • Sista ansökningsdag 25 maj,  beslut vecka 25
  • Sista ansökningsdag 12 augusti klockan 17.00, beslut vecka 35
  • Sista ansökningsdag 21 september, beslut vecka 42
  • Sista ansökningsdag 2 november, beslut vecka 48

Fondens syfte

För att utveckla Helsingborg som evenemangs- och turistdestination behövs bland annat ett varierat och rikt evenemangsutbud säkerställas. Detta görs genom värvning av nya evenemang, stöd och utveckling av lokala återkommande evenemang samt produktion av egna evenemang. Syftet är att skapa en bra mix av upplevelser och staden blir då mer attraktiv att leva och verka i.

Fondens uppgift

Evenemangsfondens uppgift är att säkerställa rätt typ av stöd för att önskvärda evenemang och möten ska kunna genomföras i Helsingborg.

Fondens mål

Det långsiktiga målet med Evenemangsfonden är att stärka destinationen och dess konkurrenskraft för att öka antalet besökare med anledning av evenemang och möten i Helsingborg. Det årliga målet är att främst stödja initiativ som anses komplettera evenemangsutbudet i Helsingborg och som samlat förväntas generera en bruttoomsättning på cirka 40 miljoner kronor för näringslivet i Helsingborg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?