Hur ser din plan B ut?

För många företagare är det tuffa tider och det finns många saker att tänka på för att få verksamheten att fungera. Att kontinuitetssäkra sin verksamhet kan var ett bra sätt att både känna sig lugnare men även veta hur just ni ska kunna fortsätta att bedriva er verksamhet om det händer något oförutsett.

Om ditt företag skulle drabbas av ett längre strömavbrott eller om personalen inte kan tas sig till arbetsplatsen kommer du då att kunna fortsätta att driva din verksamhet? Att kontinuitetssäkrat sin verksamhet handlar om att förbereda sig inför olika tänkbara krissituationer.

– Som företagare handlar det om att hitta en nivå som anpassas utifrån storleken på företaget och vilken verksamhet man bedriver. Ett bra sätt att tänka är att: om detta händer hur ska vi då göra? Det kan handla om så enkla saker som att vi inte kommer in på arbetsplatsen med elektroniska lås vid ett strömavbrott eller hur tar vi betalt från våra kunder om det elektroniska betalsystemet inte fungerar. För andra kan det handla om att ha ett litet lager av saker som man inte klarar sig utan eller att se till att vi alltid har minst halv tank i våra fordon.

Det viktiga är att man ska bli tryggare och har en plan för krissituationer. Då är man även bättre förberedd för nya situationer som man inte förberett sig för, säger Jonas Berg, säkerhetschef i Helsingborgs stad.

MSB, Myndigheteten för samhällsskydd och beredskap har bland annat i uppdrag att stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vid kris finns det tre vägledande principer; ansvars-, likhets- och närhetsprincipen

Ansvarsprincipen innebär att den som bedriver en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under en kris. Den som normalt sett har ett ansvar har det även under en kris – oavsett om det är en offentlig eller privat aktör.

Vad innebär det i verkligheten om det sker något oförutsett? På lokal nivå har kommunerna ett geografiskt områdesansvar. Det innebär att de ska se till att krishanteringen samordnas mellan alla inblandade, även företag, inom sitt område. I en kris kommer Helsingborgs stad att i första hand arbeta med att se till att verksamheter som skola, vård och omsorg och andra samhällsviktiga verksamheter ska kunna fortsätta. Därför kan man bara räkna med stöd i begränsad omfattning då är det viktigt att företagen i Helsingborg själv har kontinuitetssäkrat sin verksamhet.

På hemsidan www.msb.se under fliken kontinuitetshantering kan du lära dig mer och få tips på hur du kontinuitetssäkrar din verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00