Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Skolor

Vi utför fortlöpande utbildningar i skydd mot olyckor för alla årskurs 5-elever i Helsingborg. Utbildningen är kostnadsfri.

Räddningsgymnasium

Det naturvetenskapliga programmet med profilen ”Räddningstjänst”, eller ”NV Räddning”, är en utbildning för dig som gillar utmaningar och att vara fysiskt aktiv.
Arbete inom räddningstjänst handlar om att hjälpa och rädda människor i fara, nöd och kris.

Det kräver att man kan samarbeta med andra människor i team och att man har en förståelse för andra människor. Det lär du dig på den här utbildningen. Upplevelserna och erfarenheterna man delar med sina klasskamrater gör också att sammanhållningen i NV Räddnings klasser blir väldigt stark.
Flera svenska kommuner driver programmet.

I Helsingborg är det Skolstaden/Olympia som i samarbete med Helsingborgs Brandförsvar driver räddningsgymnasiet. Utbildningstiden är, precis som i det vanliga naturvetenskapliga programmet, tre år.

En stor del av räddningstjänstutbildningen bedrivs som praktiska övningar på brandförsvarets utbildningsenhet, Brandorama. I anslutning till Brandorama finns brandförsvarets stora övningsfält som används vid de praktiska momenten. En halv dag i veckan under tre år är du på en riktig arbetsplats och får samarbeta med brandmän med många års erfarenhet.

Utbildningen bygger mycket på upplevelser och utmaningar. Du får lära dig att utföra många av de moment som ingår i arbetet som brandman och du får delta i riktiga övningar, till exempel rökdyka och att klippa bilar vid trafikolycksövningar.

Du ges även möjlighet att vara med i aktuella, större övningar som räddningstjänsten har i samverkan med andra organisationer.
Exempel på det, har varit samövningar med polis och ambulans, storövningar till havs i samarbete med kustbevakning eller samövningar med det svenska försvaret.

Utbildningen är händelsebaserad. Sker större olyckor försöker vi knyta an till det i utbildningen. Exempel på det är den stora tsunamikatastrofen eller olyckan på Kemira i Helsingborg.

Eleverna på NV Räddning erbjuds även möjligheten att arbeta som strandvärd på stränderna i Helsingborg under somrarna. Alla strandvärdar får steg 1 Svenska Livräddningssällskapets livräddningsutbildning. Uppdraget som strandvärd innebär att vid nödläge kunna agera och hjälpa nödställda, att bistå med hjälp vid lättare skador som viss omplåstring av badgäster och vid behov larma SOS.

När du går ”NV Räddning” får du dessutom yrkeskompetens, som är en merit när du söker arbete. Du får till exempel certifikat i systematiskt brandskyddsarbete, SBA, samt i hjärt- och lungräddning, HLR.

Årskurs 1 och årskurs 2: Brandkunskap, 200 poäng

Under det första läsåret får du lära dig använda den specialutrustning och delta i de olika praktiska moment som förekommer inom brandförsvaret. Du får vara med i riktiga insatsövningar där flera moment knyts samman till en situation som du och dina teamkamrater tillsammans ska lösa.

En viktig del i undervisningen är teamarbete och gruppdynamik. Delmoment som ingår är till exempel sjukvård, radiosamband, specialverktyg, brandteori, metodik och organisation vid olika typer av olyckor.
Läsåret avslutas med praktiska och teoretiska prov. Instruktörer är personal från brandförsvaret.

Andra läsåret brukar våra elever tycka är extra spännande och intressant

Då läggs den mesta tiden på rökdykning. Att rökdyka är som att dyka i vatten, fast i rök. Sikten i rökfyllda miljöer är begränsad och påfrestningarna stora. Därför är säkerheten A och O.
Höstterminen startar med grundläggande fysiologi för att du ska veta hur kroppen reagerar på den tunga belastning som rökdykning medför.

Du får göra olika fysiska tester, som till exempel klaustrofobi- och värmebelastningstest och du kommer att genomgå läkarundersökning för att bli godkänd att utföra rök- och kemdykning. (Det är tester som alla brukar klara).

Du lär dig hantera andningsutrustning och momenten försvåras för varje gång. Slutligen får du också, om du har blivit godkänd, genomföra rökdykningsövningar, både i teaterrök och i riktig rök.

Under läsåret fördjupas kunskaperna i teamarbete, eftersom rökdykning alltid sker i en rökdykargrupp. Vi har samarbetsövningar och arbetar vidare med gruppdynamiken genom övningar i feedback.

Andra moment som ingår är vattenlivräddning, fallskydd, brandsläckning, övertändning, hög riskmiljö och tätning och sanering av kemiska utsläpp.

Dessutom har vi ett ständigt pågående arbete med externa instruktörer som vi tar in vid specialämnen, exempelvis har vi brandingenjörer vid specifika lektionstillfällen och personal från ambulansen på sjukvårslektionerna.

Årskurs 3: Skydd mot olyckor, 100 poäng

Tredje läsåret flyttar vi perspektivet från den praktiska, operativa nivån till ett mer övergripande och förebyggande perspektiv. Stor vikt läggs vid det egna ledarskapet och man får möjligheten att utveckla sin egen förmåga genom många olika projekt.

Du får både självständigt och i grupp, under handledning och med feedback från räddningstjänsten, arbeta med projekt, som ni i gruppen självständigt väljer, planerar, genomför och utvärderar. Exempel på sådana projekt har varit att utbilda förstaårseleverna i olika moment, att hålla i brandutrymningsövningar för en hel skola eller att anordna en egen lektion för en skolklass på brandförsvarets övningsfält.

Genom undervisning i stresskunskap och stresshantering får du ökad självinsikt och självkännedom och du får verktyg för att handskas med stressfyllda situationer på bästa sätt, både ute på övningsfältet liksom i det vardagliga livet.

Andra utbildningsblock är riskanalys, som handlar om att analysera och utreda vilka faror som finns i olika miljöer, och krishantering och krisberedskap. Det senare handlar om allt ifrån hur människor reagerar i kris och hur man hjälper dem till hur kommunernas krisberedskapsplaner ser ut.

Du får under året åka på studiebesök för att få kunskap om andra organisationer som räddningstjänsten samarbetar med vid olika typer av räddningsinsatser. Exempel på ett sådant besök är hos kustbevakningen i Helsingborg.

Brandoramas kontaktperson för Räddningsgymnasiet är:
Sandra Wuopio. Telefon: 073 – 23 11 023.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close