Skolor

Räddningstjänsten Skåne Nordväst besöker och utbildar barn och unga ett antal gånger under deras skolgång. Det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet på Skolstaden/Olympia har också profilen brand och räddning.

Läs mer på rsnv.se.