Sjukvård

På Brandorama hittar du kurser i sjukvård och krisstöd som uppfyller reglerna i lagen om beredskap för första hjälpen och krisstöd. Vi kan också utforma kurserna utifrån era behov.

Att kunna göra en första insats vid en olycka, ett sjukdomsfall eller vid en traumatisk upplevelse skapar en trygghet på arbetsplatsen, i hemmet och på fritiden.