Kemutbildning

Det finns alltför många exempel på att kemikaliehantering kan påverka människor, egendom och miljön på ett negativt sätt.  Hos Brandorama får i få kunskapen och förutsättningarna för att skapa rutiner och beredskap kring de ämnen ni hanterar i dag.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med kyl- och frysanläggningar med ammoniak. Planerare, projektörer, ägare, brukare, installationspersonal, servicepersonal samt drift- och underhållspersonal.

Innehåll

Vi genomför denna utbildning i samarbete med Kyltekniska föreningen (The Swedish Society of Refrigeration) och Ammonia Partnership. Kursen är både teoretisk och praktisk. Under praktiken övar vi med skarp ammoniak och skyddar oss med gasmasker.

Läs mer om utbildningens datum och priser på rsnv.se