Utrymningsväg

Väg från brandcell till det fria eller till annan säker plats.