Utrymningslarm

Ett utrymningslarm aktiveras manuellt eller vid detektion av brand. Utrymningslarm medför att signal ljuder, till exempel larmklockor, sirener eller i form av talat utrymningsmeddelande.