Släckredskap

Samlingsnamn för redskap för brandsläckning (exempelvis brandfilt, handbrandsläckare, brandslang).