Samlingslokal

Med samlingslokal avses varje lokal eller grupp av lokaler inom en brandcell, där ett större antal personer med mindre god lokalkännedom kan uppehålla sig, till exempel som hörsal, biograf, kyrka, restaurang och sporthall.