Rökdetektor

Branddetektor som detekterar på brandgaser.