Nyttjanderättshavare

Arrendator, hyresgäst eller någon annan som nyttjar egendom utan att nödvändigtvis vara ägare.