Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Föreläggande

När tillsynsmyndigheten bedömer att åtgärder behövs för att en ägare eller nyttjanderättshavare ska leva upp till gällande lagkrav, kan detta meddelas i ett föreläggande om åtgärder. Föreläggandet är ett juridiskt bindande dokument och kan förenas med ett vite. Av beslutet ska framgå inom vilken tid man kan överklaga och vart man ska skicka sin överklagan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close