Centralapparat

Enhet för styrning och avläsning av larmande detektorer/ sektioner kopplade till brandlarmet.