Brandtekniska installationer

Samlingsbeteckning för installationer med syfte att förhindra, begränsa eller varna vid brands uppkomst (branddörr, brandlarm, röklucka, sprinkler och så vidare).